ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta.

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-07 12:47:31 przez Łukasz Czerwonka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XLIV Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta za 2017 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce tj. MOPS, ZAO,  BOSiR,  BDK,  MBP, ZUK.
 6. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2019 w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015-2018 w 2017 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2018” za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu – projekt 1/XLIV
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 2/XLIV
  • zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2018 r. – projekt 3/XLIV
  • powołania komisji doraźnej do nowelizacji Statutu Miasta Bartoszyce – projekt 4/XLIV
  • podziału Gminy Miejskiej Bartoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt 5/XLIV
  • ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt  6/XLIV
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018” – projekt  7/XLIV
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
XLIV sesja odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Leonard Boiwko Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Leonard Boiwko Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 12:43:45
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 12:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 12:47:31
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu