ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-16 13:16:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rok 2018, 2019
Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XL/254/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XXVIII/177/2016 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyc.
Uchwała nr 0102-147/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
 
Rok 2017
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XXVIII/177/2016 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyc.
Uchwała nr 0102-147/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
 
Rok 2016
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia  31 marca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na  wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy  inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność  gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała nr 0102-147/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce
Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
Uchwałę Nr XVI/88/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta nr XV/83/15 z dnia 29.10.2015 r.
Uchwałę Nr XVI/86/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwałę Nr XVI/87/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwałę Nr XVI/89/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr XXXI/233/2013 z dnia 26.09.2013 r.
 
Od dnia 01.01.2016 r. na mocy uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr XVI/89/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. zniesiona zostaje opłata od posiadania psów.
 
Rok 2015
Uchwała nr 0102-147/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia  31 marca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na  wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy  inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność  gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
 
Rok 2014
Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
 
Rok 2013
Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XXV/175/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XXV/174/2013 Rady Miasta Bartoszyceb z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bartoszyce.
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
 

Rok 2012
Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o w Bartoszycach
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe oraz zasad korzystania z komunikacji miejskiej
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie opłaty od posiadania psów
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
 
Rok 2011
Uchwała Nr XLVIII/387/2010 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie opłaty od posiadania psów
Uchwała Nr XLVIII/386/2010 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała Nr XLVIII/385/2010 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. 
 
Rok 2009
Uchwała nr XXX/228/2009 Rady miasta Bartoszyce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Rok 2008
Uchwała Nr XXVI/196/2008 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Uchwała Nr XXVI/195/2008 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadanie psów.
Uchwała Nr XXVI/194/2008 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
Uchwała nr XXVII/203/2008 Rady miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania
Uchwała nr XXVII/205/2008 Rady miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Uchwała nr XXVIII/215/2008 Rady miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawieo określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Rok 2007
Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.
Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 30 października 2007r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008r.
 
Rok 2006
Uchwała Nr IV/10/2006 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Karol Puszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-16
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2008-12-16 13:14:33
Wprowadził informację do BIP: Karol Puszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 13:16:57
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 11:30:03
Artykuł był wyświetlony: 6276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu