ˆ

Petycje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. w Urzędzie Miasta Bartoszyce.

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 12:44:30 przez Łukasz Czerwonka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tryb składania i rozpatrywania petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1123),  a w zakresie nieunormowanym  w ustawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.W roku 2016 do Urzędu Miasta Bartoszyce zostały wniesione następujące  petycje:
 1. Petycja z dnia 06.05.2016 r. dotycząca analizy terminu „efektywność energetyczna”.
  W wyniku rozpatrzenia petycji, pracownicy Wydziału Techniczno-Inwetycyjnego otrzymali polecenie przeanalizowania zasygnalizowanej problematyki oraz zapoznania się z opinią prawną dotyczącą wymogów dotyczących znowelizowanych postanowień tzw.  ekoprojektu.
 2. Petycja z dnia 24.10.2016 r. w sprawie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP pod kątem zachowania standardów otwartości danych.
  W wyniku rozpatrzenia petycji, poinformowano wnioskodawcę, iż materiały przed umieszczeniem w BIP są analizowane pod względem wartości merytorycznej i obowiązujących przepisów. Wnioskodawca został poinformowany, iż Burmistrz Miasta Bartoszyce nie jest w posiadaniu informacji na temat wyników oceny stanu faktycznego dotyczącego jakości danych publikowanych w BIP  (powadzony jest bieżący nadzór). Poinformowano wnioskodawcę, iż zakładka „Ponowne wykorzystanie” nie została utworzona.
 3. Petycja z dnia 31.10.2016 r. w sprawie wniosku o utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki „Częstsze Powietrze”, w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców  na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
  W wyniku rozpatrzenia petycji, poinformowano wnioskodawcę że na dzień udzielania informacji w niniejszej sprawie, nie przewiduje się utworzenia zakładki "Czystsze Powietrze" w oficjalnym serwisie internetowym gminy. Na stronach internetowych gminy miejskiej są zamieszczone informacje dotyczące ochrony środowiska.
 4. Petycja z dnia 07.11.2016 r. w sprawie umieszczenia na  stronie internetowej JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.
  W wyniku rozpatrzenia petycji, poinformowano wnioskodawcę że obecnie na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce nie są prowadzone postępowania scaleniowe, również w dokumentach strategicznych gminy, jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce i planach  miejscowych,  nie ma terenów wskazanych do scalenia gruntów. W związku z powyższym publikacja w/w banera i linku jest na dzień udzielenia odpowiedzi bezprzedmiotowa.
Skany petycji wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia są zamieszczone w BIP Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakładce „Petycje”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Drozdowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-30
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Drozdowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 12:44:26
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 12:44:30
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 12:44:30
Artykuł był wyświetlony: 390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu