ˆ

2017

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2017 9 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
2/2017 10 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.
3/2017 10 stycznia 2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
4/2017 11 stycznia 2017 Ustalenia innego dnia wolnego za sobotę 11 listopada 2017 r.
5/2017 16 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
6/2017 16 stycznia 2017 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2017 r.
7/2017 16 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2017.
8/2017 16 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU na rok 2017.
9/2017 23 stycznia 2017 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
10/2017 24 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
11/2017 24 stycznia 2017 Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w mieście Bartoszyce na 2017 rok.
12/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
13/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
14/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
15/2017 25 stycznia 2017 Zmiany budżetu.
16/2017 30 stycznia 2017 Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce 2017 r.
17/2017 31 stycznia 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
18/2017 3 lutego 2017 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych miasta w 2017 r. zleconych przez Miasto Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie sprzyjania rozwojowi i sportu.
19/2017 7 lutego 2017 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
20/2017 9 lutego 2017 Powołania komisji przetargowej.
21/2017 10 lutego 2017 Powołania komisji przetargowej.
22/2017 14 lutego 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
23/2017 16 lutego 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
24/2017 17 lutego 2017 Zmiany budżetu.
25/2017 20 lutego 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali ,mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
26/2017 28 lutego 2017 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
27/2017 28 lutego 2017 Zmiany budżetu.
28/2017 28 lutego 2017 Zmieniające zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.
29/2017 28 lutego 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Orpik Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Orpik Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 10:53:43
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 11:09:44
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 11:10:21
Artykuł był wyświetlony: 733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu