ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1011 2007-09-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2007 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 marca 2007roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli. XIII/84/2007 Obowiązujący
1012 2007-09-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. XIII/81/2007 Obowiązujący
1013 2007-08-09 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. XI/77/2007 Obowiązujący
1014 2007-06-26 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. X/75/2007 Obowiązujący
1015 2007-06-26 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania. X/71/2007 Nieobowiązujący
1016 2007-05-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. IX/63/2007 Obowiązujący
1017 2007-05-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenem PKP, od zachodu rzeką Łyną i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa, od południa rzeką Łyną, ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu ul. 11-go Listopada. IX/60/2007 Obowiązujący
1018 2007-05-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kętrzyńską, od zachodu ulicami Pl. Konstytucji 3-go Maja, Kowali, Kopernika, od południa terenami zieleni parkowej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy ul. Boh. Warszawy i ul. Warmińską. IX/59/2007 Obowiązujący
1019 2007-04-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. VIII/51/2007 Obowiązujący
1020 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli. VI/43/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu