ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1031 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. XVIII/132/2008 Obowiązujący
1032 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. XVIII/130/2008 Obowiązujący
1033 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym. XVIII/129/2008 Obowiązujący
1034 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Bema w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym. XVIII/128/2008 Obowiązujący
1035 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie i objęcia pięciu udziałów w tej spółce. XVIII/125/2008 Obowiązujący
1036 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXIV/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na terenie wysypiska śmieci Wysieka. XVIII/123/2008 Nieobowiązujący
1037 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce z Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach. XVIII/122/2008 Obowiązujący
1038 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. XVII/120/2008 Obowiązujący
1039 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do 2015 roku". XVII/118/2008 Obowiązujący
1040 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2008 r. XVII/115/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu