ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacji na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Uchylony
Lp: 102
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
X/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
VII/52/2019
Status
Uchylony
Lp: 107
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Nr aktu prawnego
VII/51/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR”
Nr aktu prawnego
VII/49/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Nr aktu prawnego
VII/48/2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji