ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-05-17 Uchwały Rady Miasta Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028. XLVII/312/2018 Obowiązujący
102 2018-05-17 Uchwały Rady Miasta Zmiana budżetu. XLVII/311/2018 Obowiązujący
103 2018-04-12 Uchwały Rady Miasta Podział Gminy Miejskiej Bartoszyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLVI/310/2018 Obowiązujący
104 2018-04-15 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca Uchwałę w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. XLIV/307/2018 Obowiązujący
105 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Podział Gminy Miejskiej Bartoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XLIV/304/2018 Obowiązujący
106 2018-03-28 Uchwały Rady Miasta Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018”. XLV/309/2018 Obowiązujący
107 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Ustalenie czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. XLIV/305/2018 Obowiązujący
108 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2018-2022. XLIII/296/2018 Uchylony
109 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Deklaracja przystąpienia samorządu miasta Bartoszyce do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i inne samorządy. XLIV/308/2018 Obowiązujący
110 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na odwołanie darowizny nieruchomości. XLIV/306/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu