ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1101
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kętrzyńską, od zachodu ulicami Pl. Konstytucji 3-go Maja, Kowali, Kopernika, od południa terenami zieleni parkowej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy ul. Boh. Warszawy i ul. Warmińską.
Nr aktu prawnego
IX/59/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1102
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
VIII/51/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1103
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
Nr aktu prawnego
VI/43/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1104
Data podjęcia
2007-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Nr aktu prawnego
V/29/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1105
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
IV/15/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1106
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.
Nr aktu prawnego
IV/10/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1107
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizacje inwestycji uzbrojenia os. Międzytorze w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej.
Nr aktu prawnego
XXIII/179/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1108
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXIII/178/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1109
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXIII/176/2008
Status
Uchylony
Lp: 1110
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi p. Hieronima Grzeszczak na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
XXII/175/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji