ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1211
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
IX/61/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1212
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenami PKP, od zachodu rzeką Łyną i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa a od południa rzeką Łyną ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu ul 11-go Listopada.
Nr aktu prawnego
IX/58/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenami PKP, od zachodu rzeką Łyną i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa a od południa rzeką Łyną ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu ul.11-go Listopada.
Nr aktu prawnego
IX/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Pana Jana Fiedorowicza na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
VIII/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1215
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4”.
Nr aktu prawnego
VIII/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Pana Leszka Marciniuka na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
VI/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1219
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Państwa Stromkowskich na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VI/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
VI/47/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji