ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028. XLIV/301/2018 Obowiązujący
122 2018-03-15 Uchwały Rady Miasta Zmiana budżetu. XLIV/300/2018 Obowiązujący
123 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. XLIII/298/2018 Obowiązujący
124 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018-2028. XLIII/293/2018 Obowiązujący
125 2017-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. XLI/281/2017 Zmieniony
126 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2018 rok. XLIII/299/2018 Obowiązujący
127 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. XLIII/297/2018 Obowiązujący
128 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: wspólnego wykonywania przez Miasto Bartoszyce i Gminę Bartoszyce zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XLIII/295/2018 Obowiązujący
129 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”. XLIII/294/2018 Obowiązujący
130 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Zmiana budżetu. XLIII/292/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu