ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr II/7/2018 z 3 grudnia 2018 r.
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
III/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020”.
Nr aktu prawnego
III/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/19/2018
Status
Zmieniony
Lp: 155
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
III/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Bartoszyce na lata 2019 - 2023”.
Nr aktu prawnego
III/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023.
Nr aktu prawnego
III/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2018 r.
Nr aktu prawnego
III/12/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji