ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/75/2007Drukuj informacjęAkt prawny: X/75/2007

Szczegóły informacji

X/75/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/X

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-06-26

Data podjęcia/podpisania: 2007-06-26

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm./ w związku z art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm./

Treść:

§ 1
         Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę  41 620 zł      
           
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
852 Pomoc społeczna 0 13 540 10 573 427 10 586 967
85203 Ośrodki wsparcia 0 13 540 542 000 555 540
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 13 540 110 000 123 540
900 Gospodarka komunalna 0 28 080 1 009 628 1 037 708
90095 Pozostała działalność 0 28 080 289 535 317 615
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 28 080 277 535 305 615
Razem 0 41 620 53 784 006 53 825 626
           
§ 2
        Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 368 620 zł      
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
600 Drogi publiczne  0 100 000 3 972 000 4 072 000
60016 Drogi publiczne gminne 0 100 000 2 960 000 3 060 000
4270 Zakup usług remontowych 0 100 000 305 000 405 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 146 000 2 294 700 2 440 700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0 146 000 787 000 933 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 70 000 220 500 290 500
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 0 76 000 315 000 391 000
801 Oświaty i wychowanie 2 300 52 300 22 536 026 22 586 026
80101 Szkoły postawowe 2 300 2 300 8 313 512 8 313 512
4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 0 2 300 1 000 3 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300 0 105 000 102 700
80104 Przedszkola 0 50 000 3 519 600 3 569 600
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżet. 0 50 000 0 50 000
852 Pomoc społeczna 70 000 83 540 15 042 725 15 056 265
85203 Ośrodki wsparcia 0 13 540 1 251 154 1 264 694
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 11 512 514 900 526 412
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 2 028 97 900 99 928
85295 Pozostała działalność 70 000 70 000 1 001 704 1 001 704
3110 Świadczenia społeczne 70 000   733 204 663 204
4270 Zakup usług remontowych   70 000 18 000 88 000
900 Gospodarka komunalna 0 59 080 3 852 572 3 911 652
90095 Pozostała działalność 0 59 080 1 608 506 1 667 586
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   23 200 308 900 332 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   4 200 53 135 57 335
4120 Składki na FP   680 7 640 8 320
4300 Zakup usług pozostałych   31 000 281 111 312 111
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 10 000 2 159 080 2 159 080
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000 10 000 115 000 115 000
4178 Wynagrodzenia bezoosobowe 10 000 0 16 000 6 000
4308 Zakup usług pozostałych   7 000 63 280 70 280
4309 Zakup usług pozostałych 0 3 000 22 345 25 345
Razem 82 300 450 920 57 333 178 57 701 798
           
 
Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi  53 825 626 zł      
Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi  57 701 798 zł      
§ 3
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały
§ 4
Zmienia się załącznik nr 5b do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały
§ 5
Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2 do ninieszej uchwały
§ 5
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały
§ 6
Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały
§ 7
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości  3 876 172 zł jest    
  a) kredyt bankowy w wysokości  3 876 172 zł      
  b) nadwyżka budżetowa w wysokości  0 zł      
  c) wolne środki w wysokości 0 zł      
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sielawa Jarosław
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sielawa Jarosław
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-12 10:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:13:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:13:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony