ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/77/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XI/77/2007

Szczegóły informacji

XI/77/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/XI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-08-09

Data podjęcia/podpisania: 2007-08-09

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm./ w związku z art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm./

Treść:

§ 1
        Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę  74 000 zł      
           
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 74 000 733 950 807 950
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 74 000 113 950 187 950
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 74 000 113 950 187 950
Razem 0 74 000 53 850 162 53 924 162
           
§ 2
  Zwiększa się się wydatki budżetu Miasta o kwotę 722 000 zł      
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
600 Drogi publiczne  0 650 000 4 072 000 4 722 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 50 000 300 000 350 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   50 000 300 000 350 000
60016 Drogi publiczne gminne 0 600 000 3 060 000 3 660 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 600 000 2 560 000 3 160 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 40 000 2 440 700 2 480 700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0 40 000 933 000 973 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 40 000 225 000 265 000
852 Pomoc społeczna 0 15 000 15 054 465 15 069 465
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 15 000 1 392 16 392
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy JST na dofinansowanie własnuych zadań bieżących   15 000 0 15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 17 000 2 159 080 2 176 080
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 17 000 115 309 132 309
4308 Zakup usług pozostałych 0 12 750 79 858 92 608
4309 Zakup usług pozostałych 0 4 250 26 620 30 870
Razem 0 722 000 57 726 334 58 448 334
           
 
Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi  53 924 162 zł      
Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi  58 448 334 zł      
§ 3
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały
§ 4
Zmienia się załącznik nr 5a do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2do ninieszej uchwały
§ 5
Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały
§ 6
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 4 do ninieszej uchwały
§ 7
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości  4 524 172 zł jest    
  a) kredyt bankowy w wysokości  4 524 172 zł      
  b) nadwyżka budżetowa w wysokości  0 zł      
  c) wolne środki w wysokości 0 zł      
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sielawa Jarosław
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sielawa Jarosław
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-12 10:31:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:13:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:13:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony