ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XLIX/331/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIX/330/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Ustalenie opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
Nr aktu prawnego
XLIX/329/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIX/325/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIX/323/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.
Nr aktu prawnego
XLIX/322/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028.
Nr aktu prawnego
XLIX/321/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLIX/320/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2017 rok.
Nr aktu prawnego
XLIX/319/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Nr aktu prawnego
XLVIII/317/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji