ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/119/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/119/2008

Szczegóły informacji

XVII/119/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2008/XVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-03-13

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-07

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr pozycja , opublikowano dnia: 2008-02-28

Tytuł aktu:

Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Zmienia:

XLIII/255/2005

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, , Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), oraz art. 37 ust. 4, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218)

Treść:

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/255/2005 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce wprowadza się następujące zmiany:

 

W rozdziale III pt. „Zbywanie nieruchomości”:

 

- w § 8 po pkt 4 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

5. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej w wys. 6%.

 

W rozdziale VI pt. „Wydzierżawianie nieruchomości”:

 

- § 12 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy – bez prawa do zabudowy obiektami kubaturowymi”.

 

- w § 12 po pkt 5 lit. b) dodaje się lit. c) o następującym brzmieniu:

„w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zielonka Marta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zielonka Marta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-13 10:22:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:14:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:14:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony