ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany w budżecie.
Nr aktu prawnego
XLVIII/316/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2018-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XLVII/315/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2018-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego.
Nr aktu prawnego
XLVII/314/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2018-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLVII/313/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2018-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028.
Nr aktu prawnego
XLVII/312/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2018-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVII/311/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2018-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Podział Gminy Miejskiej Bartoszyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XLVI/310/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2018-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca Uchwałę w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XLIV/307/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2018-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Podział Gminy Miejskiej Bartoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XLIV/304/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018”.
Nr aktu prawnego
XLV/309/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji