ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXVI/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVI/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXVI/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXV/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2020”.
Nr aktu prawnego
XXV/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce w najem lub dzierżawę.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2035.
Nr aktu prawnego
XXV/156/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji