ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIX/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nr aktu prawnego
XXIX/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXIX/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXIX/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIX/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXVIII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVIII/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVII/172/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji