ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Ustalenie stawek procentowych opłat adiacenckich. XL/271/2017 Obowiązujący
22 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach. XL/262/2017 Obowiązujący
23 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Zmiana uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XL/255/2017 Obowiązujący
24 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017– 2028. XL/276/2017 Obowiązujący
25 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce. XL/274/2017 Obowiązujący
26 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/273/2017 Obowiązujący
27 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego. XL/272/2017 Obowiązujący
28 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce”. XL/270/2017 Obowiązujący
29 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Ustalenie opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece. XL/269/2017 Obowiązujący
30 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/268/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu