ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. IX/64/2019 Obowiązujący
22 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. IX/62/2019 Obowiązujący
23 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania VII/52/2019 Uchylony
24 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. VII/51/2019 Nieobowiązujący
25 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. VII/50/2019 Nieobowiązujący
26 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” VII/49/2019 Nieobowiązujący
27 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu. VII/48/2019 Nieobowiązujący
28 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. IX/69/2019 Obowiązujący
29 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. IX/66/2019 Obowiązujący
30 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce. IX/65/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu