ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bartoszyce przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXVI/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia wsparcia mieszkańcom Gminy Bartoszyce, osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia.
Nr aktu prawnego
XXVI/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXVI/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXVI/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVI/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXVI/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXV/155/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji