ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2020”.
Nr aktu prawnego
XXV/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce w najem lub dzierżawę.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2035.
Nr aktu prawnego
XXV/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
XXV/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXV/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miejską Bartoszyce szkoły muzycznej.
Nr aktu prawnego
XXV/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- a Gminą Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/152/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji