ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020– 2035.
Nr aktu prawnego
XXII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XXI/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
XXI/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXI/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020– 2036.
Nr aktu prawnego
XXI/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXI/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXI/141/2020
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXI/139/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji