ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XIX/120/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XIX/119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
Nr aktu prawnego
XIX/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XVII/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XVII/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2036.
Nr aktu prawnego
XVIII/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zgody Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów.
Nr aktu prawnego
XVIII/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XVII/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz nadania statutu.
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVI/98/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji