ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XXI/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XVII/99/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r.
Nr aktu prawnego
XXI/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXI/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
Nr aktu prawnego
XXI/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXI/135/2020
Status
Uchylony
Lp: 69
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXI/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XX/127/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji