ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XX/132/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XX/131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce w Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza.
Nr aktu prawnego
XX/130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2036.
Nr aktu prawnego
XX/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020– 2032.
Nr aktu prawnego
XX/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XIX/122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Bartoszyce Nr L/306/2006 z dnia 28 września 2006 r.
Nr aktu prawnego
XIX/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVII/115/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji