ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. III/19/2018 Zmieniony
72 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2019 rok. III/17/2018 Obowiązujący
73 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” III/16/2018 Obowiązujący
74 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Bartoszyce na lata 2019 - 2023”. III/15/2018 Obowiązujący
75 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023. III/14/2018 Obowiązujący
76 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023 III/13/2018 Obowiązujący
77 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2018 r. III/12/2018 Obowiązujący
78 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028. III/11/2018 Obowiązujący
79 2018-12-03 Uchwały Rady Miasta W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu. II/7/2018 Zmieniony
80 2018-12-03 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. II/6/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu