ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego. XL/272/2017 Obowiązujący
82 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce”. XL/270/2017 Obowiązujący
83 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Ustalenie opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece. XL/269/2017 Nieobowiązujący
84 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/268/2017 Obowiązujący
85 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/267/2017 Obowiązujący
86 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/266/2017 Obowiązujący
87 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Bisztynek dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/265/2017 Obowiązujący
88 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Sępopol dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/264/2017 Obowiązujący
89 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Zmiana uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach. XL/263/2017 Obowiązujący
90 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. XL/261/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu