ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wygaszenia mandatu Radnego Rady Miasta Bartoszyce Wojciecha Prokockiego.
Nr aktu prawnego
XIV/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. „Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza” i przyjęcia jego Statutu.
Nr aktu prawnego
XIII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XIII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Nr aktu prawnego
XII/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XII/81/2019
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XII/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2029.
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji