ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2010
Nr aktu prawnego
XXX/231/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 175/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego „Bezpieczne Bartoszyce”
Nr aktu prawnego
XXX/229/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie woli wniesienia 5 udziałów do tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej.
Nr aktu prawnego
XXX/227/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie nieruchomości jako aportu do „Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXX/226/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie urządzeń technicznych w formie aportu do Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXX/225/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/224/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/223/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXVIII/216/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu
Nr aktu prawnego
XXVIII/212/2008
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji