ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
981 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie i objęcia pięciu udziałów w tej spółce. XVIII/125/2008 Obowiązujący
982 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXIV/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na terenie wysypiska śmieci Wysieka. XVIII/123/2008 Nieobowiązujący
983 2008-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce z Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach. XVIII/122/2008 Obowiązujący
984 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. XVII/120/2008 Obowiązujący
985 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do 2015 roku". XVII/118/2008 Obowiązujący
986 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2008 r. XVII/115/2008 Obowiązujący
987 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008". XVII/114/2008 Obowiązujący
988 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008. XVII/113/2008 Obowiązujący
989 2008-02-07 Uchwały Rady Miasta Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Administracyjnym Oświaty w Bartoszycach. XVII/111/2008 Obowiązujący
990 2007-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2008 rok. XVI/109/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu