ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2036.
Nr aktu prawnego
XVIII/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zgody Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów.
Nr aktu prawnego
XVIII/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XVII/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz nadania statutu.
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVI/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVII/116/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XVII/120/2012 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
Nr aktu prawnego
XVII/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVII/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVII/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVII/111/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji