ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XII/80/2019 Obowiązujący
2 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2029. XII/87/2019 Obowiązujący
3 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. XII/86/2019 Obowiązujący
4 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XII/79/2019 Obowiązujący
5 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2018 rok. XII/78/2019 Obowiązujący
6 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania. XII/77/2019 Obowiązujący
7 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XI/72/2019 Obowiązujący
8 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019”. XI/74/2019 Obowiązujący
9 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Słowackiego w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym. XI/76/2019 Obowiązujący
10 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. XI/75/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu