ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr II/7/2018 z 3 grudnia 2018 r. III/23/2018 Obowiązujący
2 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. III/22/2018 Obowiązujący
3 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020”. III/20/2018 Obowiązujący
4 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. III/19/2018 Obowiązujący
5 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2019 rok. III/17/2018 Obowiązujący
6 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” III/16/2018 Obowiązujący
7 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Bartoszyce na lata 2019 - 2023”. III/15/2018 Obowiązujący
8 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023. III/14/2018 Obowiązujący
9 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023 III/13/2018 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2018 r. III/12/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu