ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXIX/177/2020
Status
Uchylony
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą: „STOP COVID-19 - realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXX/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXX/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXX/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy Pl. Konstytucji 3 Maja 33 w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXX/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol.
Nr aktu prawnego
XXX/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXX/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXIX/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji