ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XII/85/2019 Obowiązujący
2 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. XII/84/2019 Obowiązujący
3 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” XII/83/2019 Obowiązujący
4 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu. XII/82/2019 Obowiązujący
5 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. XII/81/2019 Obowiązujący
6 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XII/80/2019 Obowiązujący
7 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2029. XII/87/2019 Obowiązujący
8 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. XII/86/2019 Obowiązujący
9 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XII/79/2019 Obowiązujący
10 2019-06-27 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2018 rok. XII/78/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu