ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XIV/97/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/XIV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2007-10-30

Tytuł aktu:

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytuł kredytów i pożyczek.

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ w związku z art. 82 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm./

Treść:

§ 1

 

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytuł kredytów i pożyczek. Ustanawia się okres spłaty kredytu na 5 lat.

 

 

§ 2

 

Źródłem spłaty kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencja ogólna

 

 

§ 3

 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Sielawa Jarosław Data wytworzenia informacji: 2008-08-11
Osoba, która odpowiada za treść: Sielawa Jarosław Data wprowadzenia do BIP 2008-08-11 10:06:28
Wprowadził informację do BIP: Karol Puszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2008-11-27 12:07:06
Osoba, która zmieniła informację: Karol Puszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2008-11-27 12:06:57
Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce