ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1111 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. VI/40/2007 Obowiązujący
1112 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały nr 74/XII/99 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2000-2015. VI/39/2007 Obowiązujący
1113 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1” w ramach programu „Blisko boisko” VI/38/2007 Obowiązujący
1114 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum 2 i Szkole Podstawowej nr 7” w ramach programu „Blisko boisko” VI/37/2007 Obowiązujący
1115 2007-03-29 Uchwały Rady Miasta W sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Budowa otwartych stref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach” VI/36/2007 Obowiązujący
1116 2007-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia płac Burmistrza Miasta Bartoszyce na V kadencję. V/33/2007 Obowiązujący
1117 2007-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Powiatu Bartoszyckiego. V/32/2007 Obowiązujący
1118 2007-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Integracja ponad granicami – Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Twórców Niesamodzielnych.” V/31/2007 Obowiązujący
1119 2007-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Pana Henryka Poźniaka wobec Gminy Miejskiej Bartoszyce. V/30/2007 Obowiązujący
1120 2007-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez miasto przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe. V/28/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce