Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023.
Nr aktu prawnego
III/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2018 r.
Nr aktu prawnego
III/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028.
Nr aktu prawnego
III/11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.
Nr aktu prawnego
II/7/2018
Status
Zmieniony
Lp: 116
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
II/6/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2018-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
II/5/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
I/4/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
I/3/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
I/2/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji