Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
Nr aktu prawnego
V/33/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019-2021.
Nr aktu prawnego
V/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
V/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
V/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
III/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie nadania nazwy ulicy w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
III/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
IV/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2019r.
Nr aktu prawnego
IV/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
III/10/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji