ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce. VII/55/2019 Obowiązujący
22 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019”. VII/54/2019 Obowiązujący
23 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. V/37/2019 Nieobowiązujący
24 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2029. VI/47/2019 Obowiązujący
25 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. VI/46/2019 Obowiązujący
26 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie przekazania skargi według właściwości. VI/45/2019 Obowiązujący
27 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. VI/44/2019 Nieobowiązujący
28 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów. VI/43/2019 Obowiązujący
29 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Miasta Bartoszyce. V/38/2019 Obowiązujący
30 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2019r. V/31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce