Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Nr aktu prawnego
VII/48/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2029.
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
VII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
VIII/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Nr aktu prawnego
VII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Nr aktu prawnego
V/39/2019
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
V/35/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji