ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. V/35/2019 Obowiązujący
32 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. V/29/2019 Obowiązujący
33 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bartoszyce na 2019 r. VII/57/2019 Obowiązujący
34 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. VII/56/2019 Zmieniony
35 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce. VII/55/2019 Obowiązujący
36 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019”. VII/54/2019 Obowiązujący
37 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. V/37/2019 Nieobowiązujący
38 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2029. VI/47/2019 Obowiązujący
39 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. VI/46/2019 Obowiązujący
40 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta W sprawie przekazania skargi według właściwości. VI/45/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce