ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. V/42/2019 Nieobowiązujący
52 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie diet dla radnych Rady Miasta Bartoszyce. V/41/2019 Obowiązujący
53 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2019 r. V/40/2019 Obowiązujący
54 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023. V/36/2019 Obowiązujący
55 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu. V/34/2019 Obowiązujący
56 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece. V/33/2019 Obowiązujący
57 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019-2021. V/32/2019 Obowiązujący
58 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. V/28/2019 Obowiązujący
59 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce. V/27/2019 Obowiązujący
60 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce. V/26/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce