Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVI/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
XVI/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XVI/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020 - 2023.
Nr aktu prawnego
XVI/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVI/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVI/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Gen. Józefa Bema w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVI/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2029.
Nr aktu prawnego
XVI/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę nr XIV/90/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Rady Miasta Bartoszyce Wojciecha Prokockiego oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XV/91/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji