Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XII/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
XI/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019”.
Nr aktu prawnego
XI/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Słowackiego w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
XI/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XI/75/2019
Status
Zmieniony
Lp: 86
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XI/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XI/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacji na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Uchylony
Lp: 89
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
X/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji