ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-08-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. L/334/2018 Obowiązujący
82 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bartoszyce. XLIX/333/2018 Obowiązujący
83 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2018-2022. XLIX/328/2018 Obowiązujący
84 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. XLIX/327/2018 Obowiązujący
85 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XLIX/326/2018 Obowiązujący
86 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XLIX/324/2018 Zmieniony
87 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XLIX/331/2018 Obowiązujący
88 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. XLIX/330/2018 Obowiązujący
89 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta Ustalenie opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece. XLIX/329/2018 Nieobowiązujący
90 2018-06-28 Uchwały Rady Miasta Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. XLIX/325/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce