Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXIX/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIX/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXVIII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVIII/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVII/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bartoszyce przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXVI/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia wsparcia mieszkańcom Gminy Bartoszyce, osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia.
Nr aktu prawnego
XXVI/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXVI/168/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji