ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-02 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. VIII/59/2019 Obowiązujący
2 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. VII/58/2019 Obowiązujący
3 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V/39/2019 Zmieniony
4 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. V/35/2019 Obowiązujący
5 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. V/29/2019 Obowiązujący
6 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bartoszyce na 2019 r. VII/57/2019 Obowiązujący
7 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. VII/56/2019 Obowiązujący
8 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce. VII/55/2019 Obowiązujący
9 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019”. VII/54/2019 Obowiązujący
10 2019-02-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. V/37/2019 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce