ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Nr aktu prawnego
XXXII/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
Nr aktu prawnego
XXXII/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXI/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXX/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXIX/177/2020
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji