ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2018 rok. XLIII/299/2018 Obowiązujący
2 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. XLIII/297/2018 Obowiązujący
3 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta W sprawie: wspólnego wykonywania przez Miasto Bartoszyce i Gminę Bartoszyce zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XLIII/295/2018 Obowiązujący
4 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”. XLIII/294/2018 Obowiązujący
5 2018-02-08 Uchwały Rady Miasta Zmiana budżetu. XLIII/292/2018 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Miasta Nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bartoszycach. XLI/285/2017 Obowiązujący
7 2018-01-22 Uchwały Rady Miasta Określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. XLII/291/2018 Obowiązujący
8 2018-01-22 Uchwały Rady Miasta Określenie kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. XLII/290/2018 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Miasta Utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Bartoszyce. XLI/284/2017 Obowiązujący
10 2017-12-28 Uchwały Rady Miasta Utworzenie mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. XLI/287/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce