ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Słowackiego w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym. XI/76/2019 Obowiązujący
2 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. XI/75/2019 Obowiązujący
3 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XI/73/2019 Obowiązujący
4 2019-05-30 Uchwały Rady Miasta W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach. XI/71/2019 Obowiązujący
5 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacji na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce. IX/67/2019 Uchylony
6 2019-05-21 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. X/70/2019 Obowiązujący
7 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce na 2019 rok. IX/68/2019 Obowiązujący
8 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. IX/64/2019 Obowiązujący
9 2019-04-25 Uchwały Rady Miasta W sprawie zmiany budżetu. IX/62/2019 Obowiązujący
10 2019-03-28 Uchwały Rady Miasta W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania VII/52/2019 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce