ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017– 2028. XL/276/2017 Obowiązujący
2 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce. XL/274/2017 Obowiązujący
3 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/273/2017 Obowiązujący
4 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego. XL/272/2017 Obowiązujący
5 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce”. XL/270/2017 Obowiązujący
6 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Ustalenie opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece. XL/269/2017 Obowiązujący
7 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/268/2017 Obowiązujący
8 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/267/2017 Obowiązujący
9 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/266/2017 Obowiązujący
10 2017-11-30 Uchwały Rady Miasta Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Bisztynek dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. XL/265/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce