ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Bartoszyce na działkach nr 1-63, 1-64, i 9-27” zostało wydane postanowienie TK.6220.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-14 13:18:44 przez Łukasz Czerwonka

Załączniki