ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Udostępnienie informacji nieopublikowanej w BIP

Wydział: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Ogłoszono dnia: 2008-12-24 09:56:52

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Miasta powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Łazarska - Gnat

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Telefon kontaktowy

089 762 98 00

Sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie okręślonych we wniosku.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty

 
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych  ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot udostępniający informację może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).
 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Karol Puszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-24
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Puszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-24 09:24:02
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Data udostępnienia informacji: 2008-12-24 09:56:52
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Czerniawski Data ostatniej zmiany: 2016-01-08 09:26:06
Artykuł był wyświetlony: 6462 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce