ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:46 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 2020/019 Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek - wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Agnieszka Dmitruk
14:01:56 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zezwala mToilet sp.z o. o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 536-193-84-86, REGON 382123092 zwanej dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Agnieszka Dmitruk
11:58:04 Edycja elementu informacja Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o wyrobach zawierających azbest. Łukasz Czerwonka
11:57:11 Upublicznienie elementu informacja Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o wyrobach zawierających azbest. Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:10:58 Edycja elementu informacja 2021.01.09 - Zapytanie radnego Karola Kapuścińskiego dot. ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu EV i odpowiedź Burmistrza. Łukasz Czerwonka
14:10:43 Upublicznienie elementu informacja 2021.01.09 - Zapytanie radnego Karola Kapuścińskiego dot. ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu EV i odpowiedź Burmistrza Łukasz Czerwonka
14:10:40 Usunięcie elementu informacja 2021.01.09 - Zapytanie radnego Karola Kapuścińskiego dot. ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu EV i odpowiedź Burmistrza. Łukasz Czerwonka
14:10:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 2021.01.09 - Zapytanie radnego Karola Kapuścińskiego dot. ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu EV i odpowiedź Burmistrza Łukasz Czerwonka
14:09:36 Edycja elementu informacja 2021.01.09 - Zapytanie radnego Karola Kapuścińskiego dot. ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu EV i odpowiedź Burmistrza. Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony