ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:18 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (ul. 11 Listopada) Łukasz Czerwonka
14:27:43 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (ul. 11 Listopada) Łukasz Czerwonka
14:27:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (ul. 11 Listopada) Łukasz Czerwonka
13:55:32 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o usunięcie drzew Elżbieta Stupienko

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:26 Edycja elementu informacja Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 zostają uruchomione zapisy na szczepienia. Łukasz Czerwonka
12:16:06 Upublicznienie elementu informacja Informacja - Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 zostają uruchomione zapisy na szczepienia. Łukasz Czerwonka
12:15:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja - Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 zostają uruchomione zapisy na szczepienia. Łukasz Czerwonka
10:49:25 Upublicznienie elementu informacja Konkurs nr 3 - Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2021. Łukasz Czerwonka
10:49:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konkurs nr 3 - Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2021. Łukasz Czerwonka
10:49:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konkurs nr 3 - Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2021. Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony