ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Wydanie zezwolenia na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci deszczowej Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Zbycie nieruchomości w drodze przetargu Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka Karol Puszkiewicz
15:16:51 Deaktywacja elementu sprawa Ustalanie podziału działki. Karol Puszkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu