ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:20 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Bartoszyce. Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Miasta Bartoszyce zaprasza do udziału w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. (Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach) Łukasz Czerwonka
13:39:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXII/198/2020 Łukasz Czerwonka
13:19:37 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik 2020/019 Łukasz Czerwonka
13:19:30 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 2020/019 Łukasz Czerwonka
13:18:46 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 2020/019 Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek - wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Agnieszka Dmitruk
14:01:56 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zezwala mToilet sp.z o. o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 536-193-84-86, REGON 382123092 zwanej dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Agnieszka Dmitruk
11:58:04 Edycja elementu informacja Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o wyrobach zawierających azbest. Łukasz Czerwonka
11:57:11 Upublicznienie elementu informacja Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o wyrobach zawierających azbest. Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji