ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek w spr. usunięcia drzewa gat modrzew 3-108/7 Okrzei 6
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat głóg z działki 40/33/ obręb 3
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montażu w istniejącej hali produkcyjnej kabiny malarskiej na działce nr ew.75/29 obr.0008 przy ul. Konopnickiej 2F w Bartoszycach
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-25
Zakres przedmiotowy
zmieniono decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2016 wydaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce dnia 30 stycznia 2017 r. na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” ” w zakresie punktu III, podpunktu 3 – „straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie nie mniejszej niż liczba wyciętych drzew…; na zapis „straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 drzew…”, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-03
Zakres przedmiotowy
wniosek w spr wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa gat jesion wyniosły
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-07-20
Zakres przedmiotowy
Woda pobrana w wodociągu Bartoszyce w pkt. monitoringowych odpowiada w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych. organoleptycznych i mikrobiologicznych wymaganiom sanitarnym określonym w rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w spr. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017r. poz. 2294)
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 4 szt drzew droga 512 ul Poniatowskiego
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon jawor
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-18
Zakres przedmiotowy
DECYZJA Nr 1/2020 umorzenie opłaty za usunięcie drzew

Nawigacja między stronami listy informacji