ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2019-08-01 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew DW 512
2 Formularz B 2019-07-24 zezwolenie na usunięcie drzew zakład mięsny Pek-Bart"
3 Formularz A 2019-07-23 Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonana urządzeń zapobiegających szkodom.
4 Formularz B 2019-07-22 Postanowienie o - nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia pełnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. dla dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Bartoszyce na działkach nr 1-63, 1-64, i 9-27” .
5 Formularz A 2019-07-09 zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonana urządzeń zapobiegających szkodom.
6 Formularz A 2019-07-05 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. lipa ogrody działkowe przy ul. Orzeszkowej
7 Formularz A 2019-07-02 wniosek-wydanie zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
8 Formularz A 2019-06-26 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 obręb Bartoszyce, gmina Bartoszyce"
9 Formularz A 2019-06-14 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
10 Formularz B 2019-05-10 Zezwolenie na usunięcie wielopiennego drzewa gat. lipa drobnolistna

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu