ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-12-14 zezwolenie na usunięcie 35 szt drzew
2 Formularz A 2018-12-14 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity
3 Formularz A 2018-12-14 wniosek o zmienię decyzję znak: TI.6131.108.2016 z dnia 30.11.2016 r. zmienionej decyzją znak: TI.6131.7.2018 z dnia 25.01.2018 r. zezwalającą na usunięcie 22 szt. drzew zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej działka nr 104/26 obręb 8 w Bartoszycach
4 Formularz A 2018-12-13 wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gar sosna
5 Formularz B 2018-12-06 Decyzja nr 25/2018 zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity
6 Formularz B 2018-12-06 zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gat wierzba
7 Formularz B 2018-12-03 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Naziemne zbiorniki skroplonych gazów technicznych”
8 Formularz A 2018-11-21 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat wierzba -ul. Ogrodowa
9 Formularz A 2018-11-21 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gat świerk - ul Poniatowskiego
10 Formularz B 2018-11-21 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Rozbiórce istniejącej stacji gazowej wysokiego i średniego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm³/h oraz stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=1600 Nm³/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia i odgromową oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0007 Bartoszyce na dz. nr 146/15 AM044 jednostka ewidencyjna Bartoszyce”

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu