ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

13/B/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez E. Stupienko

Zakres przedmiotowy decyzji: Zezwolenie na usunięcie drzew ( 10 szt. lipa drobnolistna i 2 szt. świerk)

Znak sprawy: OŚ.6131.1.1.2018

Data wydania: 2018-04-09

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Bartoszyce

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne...: Nie

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 2/B/2018, 32/B/2017, 16/A/2017, 41/B/2016, 40/B/2016, 27/B/2015, 29/A/20155, 25/A/2015, 76/B/2014, 47/A/2014, 11/B/2014, 15/B/2014, 10/B/2014, 15/A/2014, 9/A/2014

Uwagi: Decyzja ważna do 28.02.2019. Nasadzenia zastępcze 24 szt. drzew gat. rodzime.

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce