ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 72554
Władze miasta 21423
Burmistrz 2
Prezentacja 16140
Kompetencje 6212
Współdziałanie Burmistrza 2500
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 17159
Kompetencje 3344
Sekretarz 5
Prezentacja 14949
Kompetencje 3019
Skarbnik 3784
Prezentacja 9858
Kompetencje 2852
Zarządzenia Burmistrza 11180
2002 3604
2003 4620
2004 3951
2005 4154
2006 3483
2007 3799
2008 9955
2009 6415
2010 18745
2011 5927
2012 6387
2013 8041
2014 8434
2015 11559
2016 6029
2017 2674
2018 1547
2019 1819
Regulamin organizacyjny 15099
Schemat organizacyjny 12021
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3293
Wydziały 40038
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 32485
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6844
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 22225
Biuro Rady Miasta 12438
Wydział Finansowy 22050
Wydział Inwestycyjny 1791
Wydział Techniczno - Komunalny 27540
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 13894
Wydział Spraw Obywatelskich 26984
Urząd Stanu Cywilnego 20713
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1129
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 10603
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 13845
Straż Miejska 25956
Monitoring wizyjny 401
Audytor wewnętrzny 8199
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2907
Wzory dokumentów elektronicznych​ 1510
Rejestry, ewidencje 9369
Audyt wewnętrzny 16601
Kodeks etyczny 3389
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 5162
Jednostki organizacyjne 32451
Bartoszycki Dom Kultury 8714
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 9779
Miejska Biblioteka Publiczna 9922
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 36074
Zakład Usług Komunalnych 14326
Zespół Administracyjny Oświaty 26413
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 10540
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 6246
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7545
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 6143
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6900
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8054
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8479
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6988
Rada Miasta 2
Skład osobowy 36003
Komisje 10130
Kluby Radnych 7279
Dyżury Radnych 4217
Imienne wykazy głosowań radnych 2456
Retransmisje obrad Rady Miasta 8457
Interpelacje i zapytania 6762
Akty prawne 765309
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4333
Akty prawa miejscowego 9868
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 21051
Budżet 68509
Podatki i opłaty lokalne 57339
Majątek samorządu 4092
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 1136
Spółki Handlowe 14443
Sprawozdania 3282
Procedury załatwiania spraw 230303
Zamówienia publiczne 359746
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 43947
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 7129
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4790
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 15328
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 7582
Nieruchomości 37559
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24340
Zbycie w trybie przetargu 143646
Zbycie w trybie bezprzetargowym 165164
Ogłoszenia o przetargach 181930
Oświadczenia majątkowe 34362
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 12443
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 10357
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 16937
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 14070
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27423
Kontrole 17507
Wybory 9329
Parlamentarne 2011 6760
Parlamentarne 2015 3110
Parlamentarne 2019 875
Parlament Europejski 2014 2796
Parlament Europejski 2019 1838
Prezydenckie 2015 4603
Samorządowe 2018 1857
Samorządowe 2014 19035
Petycje 21204
Zagospodarowanie przestrzenne 47989
Organizacje pozarządowe 10064
Konsultacje społeczne 13575
Otwarte konkursy ofert 95202
Oferty pozakonkursowe 8447
Program Współpracy 11291
Rejestr Instytucji Kultury 6624
Działalność lobbingowa 3273
Ochrona środowiska 18907
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 12932
Informacje dotyczące azbestu 26086
Plany, programy, raporty 21005
Gospodarka odpadami 16985
Oceny oddziaływania na środowisko 18364
Rejestr Informacji o Środowisku 345672
Gminna Ewidencja Zabytków 7316
RODO 1690
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 860
Taryfa 312
Informacje o jakości wody 399
Zaopatrzenie w ciepło 704

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 6643
Statystyka 5285
Rejestr zmian 977187
Instrukcja korzystania z BIP 5453
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 18483
Redakcja Biuletynu 7432

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 480470
Zamówienia publiczne 566784
Plan zamówień publicznych 13236
Zapytania cenowe 193349
Informacje o naborze 661963
« powrót do poprzedniej strony