ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 88180
Władze miasta 25219
Burmistrz 2
Prezentacja 19357
Kompetencje 8343
Współdziałanie Burmistrza 2741
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 19543
Kompetencje 4371
Sekretarz 5
Prezentacja 17552
Kompetencje 3871
Skarbnik 3784
Prezentacja 11406
Kompetencje 5986
Zarządzenia Burmistrza 14648
2002 4867
2003 6111
2004 4816
2005 5379
2006 4668
2007 4912
2008 13086
2009 8371
2010 24134
2011 7878
2012 8318
2013 10560
2014 11340
2015 18740
2016 8499
2017 5787
2018 4165
2019 5420
2020 2302
Regulamin organizacyjny 18530
Schemat organizacyjny 16218
Regulamin udzielania zamówień publicznych 4675
Wydziały 52964
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 42459
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 8768
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 28487
Biuro Rady Miasta 15227
Wydział Finansowy 28102
Wydział Inwestycyjny 3823
Wydział Techniczno - Komunalny 36176
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 20049
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 27892
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2299
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 12957
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 17361
Straż Miejska 33044
Monitoring wizyjny 1283
Audytor wewnętrzny 10272
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 688
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5756
Wzory dokumentów elektronicznych​ 7855
Rejestry, ewidencje 11741
Audyt wewnętrzny 23434
Kodeks etyczny 4505
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 8146
Jednostki organizacyjne 37249
Bartoszycki Dom Kultury 11044
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 12609
Miejska Biblioteka Publiczna 12181
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45032
Zakład Usług Komunalnych 17285
Zespół Administracyjny Oświaty 35131
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 13038
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 8581
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 9069
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 7844
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 8577
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 10177
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 10719
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 8874
Rada Miasta 2
Skład osobowy 43032
Komisje 14675
Kluby Radnych 9602
Dyżury Radnych 6903
Imienne wykazy głosowań radnych 6561
Retransmisje obrad Rady Miasta 27876
Interpelacje i zapytania 18678
Akty prawne 1123663
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 5614
Akty prawa miejscowego 12274
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 24052
Budżet 96810
Podatki i opłaty lokalne 75594
Majątek samorządu 5121
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 3120
Spółki Handlowe 17522
Sprawozdania 4317
Procedury załatwiania spraw 243583
Wnioski 2545
Zamówienia publiczne 514447
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 53334
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 10873
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 7930
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 18631
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 11184
Oświadczenia majątkowe 39587
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 3652
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 19561
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 15734
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 24552
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 16414
Nieruchomości 41560
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 26818
Zbycie w trybie przetargu 182025
Zbycie w trybie bezprzetargowym 289044
Ogłoszenia o przetargach 238669
Kontrole 21367
Wybory 11930
Parlamentarne 2011 10652
Parlamentarne 2015 4448
Parlamentarne 2019 2164
Parlament Europejski 2014 4019
Parlament Europejski 2019 3967
Prezydenckie 2015 6642
Samorządowe 2014 26722
Samorządowe 2018 5070
Prezydenckie 2020 3342
Petycje 37742
Zagospodarowanie przestrzenne 56291
Rejestr Instytucji Kultury 8633
Organizacje pozarządowe 11987
Konsultacje społeczne 23599
Otwarte konkursy ofert 141129
Oferty pozakonkursowe 15642
Program Współpracy 17794
Ochrona środowiska 24076
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 19059
Informacje dotyczące azbestu 32413
Plany, programy, raporty 36659
Gospodarka odpadami 24846
Oceny oddziaływania na środowisko 28865
Rejestr Informacji o Środowisku 646808
Gminna Ewidencja Zabytków 11843
RODO 3073
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2414
Taryfa 1134
Informacje o jakości wody 1299
Zaopatrzenie w ciepło 2231
Działalność lobbingowa 4462

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7575
Statystyka 6397
Rejestr zmian 1606024
Instrukcja korzystania z BIP 7356
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 22016
Redakcja Biuletynu 8677

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 2020
Komunikaty 668448
Zamówienia publiczne 726046
Plan zamówień publicznych 18697
Zapytania cenowe 226938
Informacje o naborze 847782
Powszechny Spis Rolny 2020 1514
Deklaracja dostępność 989
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 670
« powrót do poprzedniej strony