ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 92726
Władze miasta 26381
Burmistrz 2
Prezentacja 20271
Kompetencje 8935
Współdziałanie Burmistrza 2810
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 20053
Kompetencje 4641
Sekretarz 5
Prezentacja 18291
Kompetencje 4091
Skarbnik 3784
Prezentacja 11785
Kompetencje 6626
Zarządzenia Burmistrza 15871
2002 5320
2003 6522
2004 5098
2005 5677
2006 4963
2007 5203
2008 14044
2009 8940
2010 26079
2011 8356
2012 8816
2013 11184
2014 12138
2015 20773
2016 9084
2017 6561
2018 4809
2019 6397
2020 3493
2021 529
Regulamin organizacyjny 19152
Schemat organizacyjny 17365
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 4982
Wydziały 56753
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 46449
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 9312
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 30760
Biuro Rady Miasta 16279
Wydział Finansowy 30560
Wydział Inwestycyjny 4495
Wydział Techniczno - Komunalny 39392
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 22012
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 30145
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2750
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 13716
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 18332
Straż Miejska 35547
Monitoring wizyjny 1557
Audytor wewnętrzny 10872
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 1038
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6444
Wzory dokumentów elektronicznych​ 9086
Rejestry, ewidencje 12322
Audyt wewnętrzny 25552
Kodeks etyczny 4701
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 9068
Jednostki organizacyjne 38470
Bartoszycki Dom Kultury 11629
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 13444
Miejska Biblioteka Publiczna 12863
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 47860
Zakład Usług Komunalnych 18335
Zespół Administracyjny Oświaty 37866
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 13695
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 9101
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 9415
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 8266
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 9068
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 10765
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 11332
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 9508
Rada Miasta 2
Skład osobowy 45066
Komisje 16207
Kluby Radnych 10218
Dyżury Radnych 7747
Imienne wykazy głosowań radnych 8061
Retransmisje obrad Rady Miasta 33608
Interpelacje i zapytania 23536
Akty prawne 1233199
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 5886
Akty prawa miejscowego 12942
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 24815
Budżet 106706
Podatki i opłaty lokalne 81801
Majątek samorządu 5387
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 3766
Spółki Handlowe 18189
Sprawozdania 4567
Procedury załatwiania spraw 246943
Wnioski 3446
Zamówienia publiczne 562587
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 55898
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 13079
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 8901
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 19697
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 12233
Oświadczenia majątkowe 40891
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 961
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 5320
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 20687
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 16949
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 25933
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 16862
Nieruchomości 42732
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 27499
Zbycie w trybie przetargu 194604
Zbycie w trybie bezprzetargowym 335078
Ogłoszenia o przetargach 254779
Kontrole 22303
Wybory 12546
Parlamentarne 2011 13358
Parlamentarne 2015 4768
Parlamentarne 2019 2569
Parlament Europejski 2014 4440
Parlament Europejski 2019 4517
Prezydenckie 2015 7203
Samorządowe 2014 29931
Samorządowe 2018 6066
Prezydenckie 2020 4317
Petycje 45410
Zagospodarowanie przestrzenne 58436
Rejestr Instytucji Kultury 9160
Organizacje pozarządowe 12557
Konsultacje społeczne 27881
Otwarte konkursy ofert 158452
Oferty pozakonkursowe 17533
Program Współpracy 19931
Ochrona środowiska 25255
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 20355
Informacje dotyczące azbestu 35246
Plany, programy, raporty 42363
Gospodarka odpadami 26988
Oceny oddziaływania na środowisko 34285
Rejestr Informacji o Środowisku 728945
Gminna Ewidencja Zabytków 12751
RODO 3454
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2769
Taryfa 1394
Informacje o jakości wody 1508
Zaopatrzenie w ciepło 2638
Działalność lobbingowa 4773
Powszechny Spis Rolny 2020 699

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7948
Statystyka 6591
Rejestr zmian 1793706
Instrukcja korzystania z BIP 7804
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 22953
Redakcja Biuletynu 9090

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 2526
Komunikaty 737152
Zamówienia publiczne 778498
Plan zamówień publicznych 20282
Zapytania cenowe 239951
Informacje o naborze 901378
NSP 2021 698
Deklaracja dostępność 1814
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1235
« powrót do poprzedniej strony