ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 80958
Władze miasta 23488
Burmistrz 2
Prezentacja 17784
Kompetencje 7223
Współdziałanie Burmistrza 2621
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 18481
Kompetencje 3836
Sekretarz 5
Prezentacja 16200
Kompetencje 3403
Skarbnik 3784
Prezentacja 10626
Kompetencje 4732
Zarządzenia Burmistrza 12869
2002 4211
2003 5355
2004 4320
2005 4760
2006 4101
2007 4333
2008 11365
2009 7291
2010 21054
2011 6791
2012 7246
2013 9229
2014 9743
2015 14915
2016 7152
2017 4111
2018 2940
2019 3726
2020 896
Regulamin organizacyjny 16669
Schemat organizacyjny 14027
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3974
Wydziały 46483
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 37039
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 7886
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 25380
Biuro Rady Miasta 13801
Wydział Finansowy 25008
Wydział Inwestycyjny 2879
Wydział Techniczno - Komunalny 31816
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 17043
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 24426
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1779
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 11879
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 15769
Straż Miejska 29106
Monitoring wizyjny 789
Audytor wewnętrzny 9283
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 212
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4317
Wzory dokumentów elektronicznych​ 5284
Rejestry, ewidencje 10470
Audyt wewnętrzny 20588
Kodeks etyczny 3945
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 6497
Jednostki organizacyjne 35010
Bartoszycki Dom Kultury 9924
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 11167
Miejska Biblioteka Publiczna 11051
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40775
Zakład Usług Komunalnych 15819
Zespół Administracyjny Oświaty 31075
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 11707
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 7371
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 8317
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 7036
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 7749
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8999
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 9612
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 7887
Rada Miasta 2
Skład osobowy 39554
Komisje 12105
Kluby Radnych 8351
Dyżury Radnych 5327
Imienne wykazy głosowań radnych 4158
Retransmisje obrad Rady Miasta 18724
Interpelacje i zapytania 12195
Akty prawne 936201
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4927
Akty prawa miejscowego 11114
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 22663
Budżet 81691
Podatki i opłaty lokalne 66181
Majątek samorządu 4602
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 2206
Spółki Handlowe 15986
Sprawozdania 3794
Procedury załatwiania spraw 237710
Wnioski 1223
Zamówienia publiczne 435726
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 48763
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 8303
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6315
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 16895
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 9289
Oświadczenia majątkowe 37194
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 808
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 17023
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 13106
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 20254
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 15217
Nieruchomości 39760
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 25726
Zbycie w trybie przetargu 164304
Zbycie w trybie bezprzetargowym 221544
Ogłoszenia o przetargach 210003
Kontrole 19529
Wybory 10896
Parlamentarne 2011 7680
Parlamentarne 2015 3774
Parlamentarne 2019 1480
Parlament Europejski 2014 3354
Parlament Europejski 2019 2901
Prezydenckie 2015 5639
Samorządowe 2014 22160
Samorządowe 2018 3488
Prezydenckie 2020 1719
Petycje 27156
Zagospodarowanie przestrzenne 52118
Rejestr Instytucji Kultury 7688
Organizacje pozarządowe 11237
Konsultacje społeczne 17741
Otwarte konkursy ofert 116731
Oferty pozakonkursowe 12518
Program Współpracy 14374
Ochrona środowiska 20586
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 15674
Informacje dotyczące azbestu 28870
Plany, programy, raporty 28348
Gospodarka odpadami 19606
Oceny oddziaływania na środowisko 22556
Rejestr Informacji o Środowisku 482432
Gminna Ewidencja Zabytków 9474
RODO 2478
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1743
Taryfa 692
Informacje o jakości wody 887
Zaopatrzenie w ciepło 1563
Działalność lobbingowa 3951

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7165
Statystyka 5951
Rejestr zmian 1287542
Instrukcja korzystania z BIP 6425
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 20342
Redakcja Biuletynu 8108

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 1206
Komunikaty 570608
Zamówienia publiczne 646015
Plan zamówień publicznych 16245
Zapytania cenowe 208834
Informacje o naborze 761572
Powszechny Spis Rolny 2020 443
« powrót do poprzedniej strony