ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 66358
Władze miasta 19496
Burmistrz 2
Prezentacja 15039
Kompetencje 5601
Współdziałanie Burmistrza 2390
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 15984
Kompetencje 3023
Sekretarz 5
Prezentacja 14000
Kompetencje 2802
Skarbnik 3784
Prezentacja 9244
Kompetencje 2661
Zarządzenia Burmistrza 10024
2002 3201
2003 4177
2004 3620
2005 3734
2006 3147
2007 3444
2008 9071
2009 5931
2010 17598
2011 5315
2012 5849
2013 7315
2014 7659
2015 10047
2016 5264
2017 1863
2018 695
2019 871
Regulamin organizacyjny 14183
Schemat organizacyjny 10707
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2861
Wydziały 36122
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 29195
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6066
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 20125
Biuro Rady Miasta 11443
Wydział Finansowy 20156
Wydział Inwestycyjny 864
Wydział Techniczno - Komunalny 24892
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 11940
Wydział Spraw Obywatelskich 24878
Urząd Stanu Cywilnego 18969
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 639
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 9565
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 12569
Straż Miejska 23855
Audytor wewnętrzny 7495
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2141
Wzory dokumentów elektronicznych​ 686
Rejestry, ewidencje 8474
Audyt wewnętrzny 15046
Kodeks etyczny 3034
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4254
Jednostki organizacyjne 30495
Bartoszycki Dom Kultury 7728
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8694
Miejska Biblioteka Publiczna 9021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32630
Zakład Usług Komunalnych 13044
Zespół Administracyjny Oświaty 23391
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9209
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5286
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 6879
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5434
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 4289
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6193
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7215
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7717
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6226
Rada Miasta 2
Skład osobowy 32544
Komisje 8828
Kluby Radnych 6594
Dyżury Radnych 3494
Imienne wykazy głosowań radnych 1447
Retransmisje obrad Rady Miasta 4083
Interpelacje i zapytania 3408
Akty prawne 680137
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3916
Akty prawa miejscowego 9121
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 19768
Budżet 61025
Podatki i opłaty lokalne 52081
Majątek samorządu 3743
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 393
Spółki Handlowe 13356
Sprawozdania 2963
Procedury załatwiania spraw 220596
Zamówienia publiczne 310664
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 40668
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6528
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3890
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14471
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6528
Nieruchomości 35923
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23326
Zbycie w trybie przetargu 134201
Zbycie w trybie bezprzetargowym 142264
Ogłoszenia o przetargach 170460
Oświadczenia majątkowe 31701
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 7577
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 8359
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 14900
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 13117
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 25745
Kontrole 16048
Wybory 8081
Parlamentarne 2011 6351
Parlament Europejski 2014 2488
Samorządowe 2014 17301
Prezydenckie 2015 4058
Parlamentarne 2015 2734
Samorządowe 2018 910
Europarlament 2019 1026
Petycje 16062
Zagospodarowanie przestrzenne 44643
Organizacje pozarządowe 9243
Konsultacje społeczne 11407
Otwarte konkursy ofert 84367
Oferty pozakonkursowe 7649
Program Współpracy 9717
Rejestr Instytucji Kultury 5818
Działalność lobbingowa 2777
Ochrona środowiska 17592
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 11567
Informacje dotyczące azbestu 24624
Plany, programy, raporty 18639
Gospodarka odpadami 15528
Oceny oddziaływania na środowisko 16213
Rejestr Informacji o Środowisku 281054
Gminna Ewidencja Zabytków 5952
RODO 1005
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 158
Taryfa 85
Informacje o jakości wody 91
Zaopatrzenie w ciepło 115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6245
Statystyka 4948
Rejestr zmian 783867
Instrukcja korzystania z BIP 4682
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 17099
Redakcja Biuletynu 6964

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 437541
Zamówienia publiczne 517391
Plan zamówień publicznych 10844
Zapytania cenowe 179287
Informacje o naborze 597062
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu