ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 73934
Władze miasta 21873
Burmistrz 2
Prezentacja 16448
Kompetencje 6380
Współdziałanie Burmistrza 2519
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 17434
Kompetencje 3431
Sekretarz 5
Prezentacja 15166
Kompetencje 3064
Skarbnik 3784
Prezentacja 9977
Kompetencje 2885
Zarządzenia Burmistrza 11439
2002 3737
2003 4786
2004 4002
2005 4304
2006 3625
2007 3931
2008 10139
2009 6601
2010 19026
2011 6138
2012 6620
2013 8335
2014 8701
2015 12125
2016 6284
2017 2964
2018 1897
2019 2161
2020 136
Regulamin organizacyjny 15469
Schemat organizacyjny 12466
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3460
Wydziały 41150
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 33026
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 7044
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 22641
Biuro Rady Miasta 12648
Wydział Finansowy 22397
Wydział Inwestycyjny 2017
Wydział Techniczno - Komunalny 28387
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 14562
Wydział Spraw Obywatelskich 27411
Urząd Stanu Cywilnego 21152
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1257
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 10820
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 14108
Straż Miejska 26278
Monitoring wizyjny 467
Audytor wewnętrzny 8402
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3133
Wzory dokumentów elektronicznych​ 1722
Rejestry, ewidencje 9554
Audyt wewnętrzny 16912
Kodeks etyczny 3507
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 5420
Jednostki organizacyjne 32875
Bartoszycki Dom Kultury 8946
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 10041
Miejska Biblioteka Publiczna 10144
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 36952
Zakład Usług Komunalnych 14550
Zespół Administracyjny Oświaty 27059
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 10789
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 6445
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7709
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 6297
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 7077
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8249
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8631
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 7158
Rada Miasta 2
Skład osobowy 36596
Komisje 10494
Kluby Radnych 7464
Dyżury Radnych 4449
Imienne wykazy głosowań radnych 2776
Retransmisje obrad Rady Miasta 9868
Interpelacje i zapytania 7814
Akty prawne 795280
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4467
Akty prawa miejscowego 10148
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 21339
Budżet 70870
Podatki i opłaty lokalne 59016
Majątek samorządu 4179
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 1268
Spółki Handlowe 14632
Sprawozdania 3368
Procedury załatwiania spraw 231335
Zamówienia publiczne 373132
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 44697
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 7314
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5031
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 15530
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 7851
Nieruchomości 37948
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24586
Zbycie w trybie przetargu 146091
Zbycie w trybie bezprzetargowym 171835
Ogłoszenia o przetargach 185046
Oświadczenia majątkowe 34873
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 13583
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 10682
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 17366
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 14264
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 27873
Kontrole 17894
Wybory 9562
Parlamentarne 2011 6866
Parlamentarne 2015 3206
Parlamentarne 2019 969
Parlament Europejski 2014 2892
Parlament Europejski 2019 2081
Prezydenckie 2015 4761
Samorządowe 2018 2129
Samorządowe 2014 19504
Prezydenckie 2020 83
Petycje 22153
Zagospodarowanie przestrzenne 48863
Organizacje pozarządowe 10312
Konsultacje społeczne 14065
Otwarte konkursy ofert 98076
Oferty pozakonkursowe 8687
Program Współpracy 11747
Rejestr Instytucji Kultury 6824
Działalność lobbingowa 3368
Ochrona środowiska 19200
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 13376
Informacje dotyczące azbestu 26458
Plany, programy, raporty 21677
Gospodarka odpadami 17466
Oceny oddziaływania na środowisko 18941
Rejestr Informacji o Środowisku 360819
Gminna Ewidencja Zabytków 7566
RODO 1817
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1006
Taryfa 401
Informacje o jakości wody 504
Zaopatrzenie w ciepło 916

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 6768
Statystyka 5424
Rejestr zmian 1040717
Instrukcja korzystania z BIP 5692
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 18827
Redakcja Biuletynu 7579

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 492478
Zamówienia publiczne 575868
Plan zamówień publicznych 13896
Zapytania cenowe 196112
Informacje o naborze 686869
« powrót do poprzedniej strony