ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 68342
Władze miasta 20038
Burmistrz 2
Prezentacja 15367
Kompetencje 5779
Współdziałanie Burmistrza 2420
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 16237
Kompetencje 3097
Sekretarz 5
Prezentacja 14313
Kompetencje 2867
Skarbnik 3784
Prezentacja 9427
Kompetencje 2727
Zarządzenia Burmistrza 10418
2002 3312
2003 4297
2004 3714
2005 3849
2006 3229
2007 3525
2008 9324
2009 6099
2010 18083
2011 5508
2012 6007
2013 7602
2014 7937
2015 10511
2016 5560
2017 2204
2018 934
2019 1181
Regulamin organizacyjny 14487
Schemat organizacyjny 11206
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2968
Wydziały 37473
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 30408
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6365
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 20910
Biuro Rady Miasta 11808
Wydział Finansowy 20851
Wydział Inwestycyjny 1178
Wydział Techniczno - Komunalny 25876
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 12694
Wydział Spraw Obywatelskich 25656
Urząd Stanu Cywilnego 19578
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 810
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 9933
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 13018
Straż Miejska 24610
Monitoring wizyjny 218
Audytor wewnętrzny 7767
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2353
Wzory dokumentów elektronicznych​ 929
Rejestry, ewidencje 8741
Audyt wewnętrzny 15527
Kodeks etyczny 3119
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4523
Jednostki organizacyjne 31106
Bartoszycki Dom Kultury 8053
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 9067
Miejska Biblioteka Publiczna 9291
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 33524
Zakład Usług Komunalnych 13459
Zespół Administracyjny Oświaty 24422
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9564
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5620
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7119
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5663
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6417
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7467
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7981
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6457
Rada Miasta 2
Skład osobowy 33636
Komisje 9194
Kluby Radnych 6820
Dyżury Radnych 3731
Imienne wykazy głosowań radnych 1724
Retransmisje obrad Rady Miasta 5339
Interpelacje i zapytania 4110
Akty prawne 708198
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4033
Akty prawa miejscowego 9358
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 20119
Budżet 63352
Podatki i opłaty lokalne 53629
Majątek samorządu 3846
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 594
Spółki Handlowe 13673
Sprawozdania 3078
Procedury załatwiania spraw 224462
Zamówienia publiczne 326257
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 41774
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6746
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4245
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14793
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6912
Nieruchomości 36403
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23637
Zbycie w trybie przetargu 137478
Zbycie w trybie bezprzetargowym 149567
Ogłoszenia o przetargach 174482
Oświadczenia majątkowe 32636
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 8838
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 9008
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 15658
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 13432
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 26335
Kontrole 16522
Wybory 8412
Parlamentarne 2011 6486
Parlamentarne 2015 2851
Parlamentarne 2019 147
Parlament Europejski 2014 2595
Parlament Europejski 2019 1267
Prezydenckie 2015 4244
Samorządowe 2018 1281
Samorządowe 2014 17898
Petycje 17860
Zagospodarowanie przestrzenne 45993
Organizacje pozarządowe 9491
Konsultacje społeczne 12098
Otwarte konkursy ofert 88210
Oferty pozakonkursowe 7939
Program Współpracy 10249
Rejestr Instytucji Kultury 6073
Działalność lobbingowa 2928
Ochrona środowiska 17980
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 12039
Informacje dotyczące azbestu 25051
Plany, programy, raporty 19455
Gospodarka odpadami 16043
Oceny oddziaływania na środowisko 17060
Rejestr Informacji o Środowisku 304999
Gminna Ewidencja Zabytków 6424
RODO 1209
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 347
Taryfa 144
Informacje o jakości wody 156
Zaopatrzenie w ciepło 275

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6342
Statystyka 5005
Rejestr zmian 861017
Instrukcja korzystania z BIP 4881
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 17465
Redakcja Biuletynu 7057

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 451702
Zamówienia publiczne 531359
Plan zamówień publicznych 11685
Zapytania cenowe 183874
Informacje o naborze 620016
« powrót do poprzedniej strony