ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 78338
Władze miasta 22852
Burmistrz 2
Prezentacja 17190
Kompetencje 6829
Współdziałanie Burmistrza 2586
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 18029
Kompetencje 3646
Sekretarz 5
Prezentacja 15731
Kompetencje 3221
Skarbnik 3784
Prezentacja 10331
Kompetencje 3037
Zarządzenia Burmistrza 12286
2002 4008
2003 5092
2004 4185
2005 4534
2006 3854
2007 4127
2008 10764
2009 6961
2010 20083
2011 6473
2012 6939
2013 8811
2014 9256
2015 13566
2016 6755
2017 3562
2018 2385
2019 2978
2020 520
Regulamin organizacyjny 16125
Schemat organizacyjny 13270
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3735
Wydziały 44180
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 35279
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 7507
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 24198
Biuro Rady Miasta 13343
Wydział Finansowy 23903
Wydział Inwestycyjny 2488
Wydział Techniczno - Komunalny 30440
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 15971
Wydział Spraw Obywatelskich 28798
Urząd Stanu Cywilnego 22965
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1554
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 11383
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 15074
Straż Miejska 27839
Monitoring wizyjny 638
Audytor wewnętrzny 8898
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3823
Wzory dokumentów elektronicznych​ 4212
Rejestry, ewidencje 10054
Audyt wewnętrzny 19560
Kodeks etyczny 3732
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 6006
Jednostki organizacyjne 34168
Bartoszycki Dom Kultury 9530
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 10717
Miejska Biblioteka Publiczna 10687
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39300
Zakład Usług Komunalnych 15318
Zespół Administracyjny Oświaty 29530
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 11307
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 6985
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 8070
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 6731
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 7496
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8711
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 9214
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 7587
Rada Miasta 2
Skład osobowy 38406
Komisje 11382
Kluby Radnych 7962
Dyżury Radnych 4939
Imienne wykazy głosowań radnych 3576
Retransmisje obrad Rady Miasta 15658
Interpelacje i zapytania 10173
Akty prawne 864924
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4713
Akty prawa miejscowego 10692
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 22223
Budżet 77135
Podatki i opłaty lokalne 63031
Majątek samorządu 4440
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 1762
Spółki Handlowe 15457
Sprawozdania 3619
Procedury załatwiania spraw 235578
Wnioski 745
Zamówienia publiczne 406170
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 47133
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 7873
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5802
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 16391
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 8656
Oświadczenia majątkowe 36255
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 15685
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 12050
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 18690
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 14809
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 29555
Nieruchomości 39064
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 25304
Zbycie w trybie przetargu 157247
Zbycie w trybie bezprzetargowym 196847
Ogłoszenia o przetargach 198673
Kontrole 18908
Wybory 10259
Parlamentarne 2011 7330
Parlamentarne 2015 3558
Parlamentarne 2019 1294
Parlament Europejski 2014 3166
Parlament Europejski 2019 2601
Prezydenckie 2015 5315
Samorządowe 2014 21014
Samorządowe 2018 2946
Prezydenckie 2020 758
Petycje 25091
Zagospodarowanie przestrzenne 50667
Rejestr Instytucji Kultury 7402
Organizacje pozarządowe 10938
Konsultacje społeczne 16153
Otwarte konkursy ofert 108803
Oferty pozakonkursowe 11419
Program Współpracy 13300
Ochrona środowiska 20079
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 14557
Informacje dotyczące azbestu 27862
Plany, programy, raporty 25944
Gospodarka odpadami 18692
Oceny oddziaływania na środowisko 20990
Rejestr Informacji o Środowisku 425366
Gminna Ewidencja Zabytków 8690
RODO 2245
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1475
Taryfa 572
Informacje o jakości wody 784
Zaopatrzenie w ciepło 1344
Działalność lobbingowa 3754

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7048
Statystyka 5730
Rejestr zmian 1174457
Instrukcja korzystania z BIP 6176
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 19804
Redakcja Biuletynu 7922

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 857
Komunikaty 535238
Zamówienia publiczne 615382
Plan zamówień publicznych 15297
Zapytania cenowe 203228
Informacje o naborze 730494
« powrót do poprzedniej strony