ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 84504
Władze miasta 24311
Burmistrz 2
Prezentacja 18511
Kompetencje 7740
Współdziałanie Burmistrza 2673
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 18984
Kompetencje 4065
Sekretarz 5
Prezentacja 16864
Kompetencje 3621
Skarbnik 3784
Prezentacja 11003
Kompetencje 5378
Zarządzenia Burmistrza 13761
2002 4482
2003 5671
2004 4510
2005 5014
2006 4337
2007 4578
2008 12161
2009 7765
2010 22400
2011 7302
2012 7747
2013 9848
2014 10483
2015 16747
2016 7752
2017 4864
2018 3532
2019 4635
2020 1424
Regulamin organizacyjny 17652
Schemat organizacyjny 15105
Regulamin udzielania zamówień publicznych 4373
Wydziały 50042
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 39402
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 8325
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 26879
Biuro Rady Miasta 14450
Wydział Finansowy 26328
Wydział Inwestycyjny 3378
Wydział Techniczno - Komunalny 33925
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 18406
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 26087
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2045
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 12416
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 16545
Straż Miejska 31116
Monitoring wizyjny 1021
Audytor wewnętrzny 9752
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 465
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5109
Wzory dokumentów elektronicznych​ 6781
Rejestry, ewidencje 11126
Audyt wewnętrzny 21819
Kodeks etyczny 4244
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 7304
Jednostki organizacyjne 36129
Bartoszycki Dom Kultury 10511
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 11853
Miejska Biblioteka Publiczna 11581
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42709
Zakład Usług Komunalnych 16536
Zespół Administracyjny Oświaty 33071
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 12404
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 8002
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 8720
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 7440
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 8195
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 9657
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 10154
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 8397
Rada Miasta 2
Skład osobowy 41138
Komisje 13277
Kluby Radnych 9020
Dyżury Radnych 5970
Imienne wykazy głosowań radnych 5277
Retransmisje obrad Rady Miasta 22781
Interpelacje i zapytania 15015
Akty prawne 1025644
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 5282
Akty prawa miejscowego 11752
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 23243
Budżet 88855
Podatki i opłaty lokalne 70531
Majątek samorządu 4835
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 2646
Spółki Handlowe 16808
Sprawozdania 4045
Procedury załatwiania spraw 240514
Wnioski 1848
Zamówienia publiczne 476915
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 51023
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 8918
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 7051
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 17728
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 10265
Oświadczenia majątkowe 38387
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2318
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 18663
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 14783
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 22856
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 15953
Nieruchomości 40613
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 26273
Zbycie w trybie przetargu 172669
Zbycie w trybie bezprzetargowym 253787
Ogłoszenia o przetargach 224095
Kontrole 20415
Wybory 11334
Parlamentarne 2011 8141
Parlamentarne 2015 4095
Parlamentarne 2019 1790
Parlament Europejski 2014 3653
Parlament Europejski 2019 3386
Prezydenckie 2015 6154
Samorządowe 2014 23931
Samorządowe 2018 4139
Prezydenckie 2020 2468
Petycje 30389
Zagospodarowanie przestrzenne 54325
Rejestr Instytucji Kultury 8117
Organizacje pozarządowe 11585
Konsultacje społeczne 19836
Otwarte konkursy ofert 127513
Oferty pozakonkursowe 13928
Program Współpracy 16071
Ochrona środowiska 22861
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 17555
Informacje dotyczące azbestu 30236
Plany, programy, raporty 31947
Gospodarka odpadami 22683
Oceny oddziaływania na środowisko 25167
Rejestr Informacji o Środowisku 565638
Gminna Ewidencja Zabytków 10830
RODO 2738
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2053
Taryfa 891
Informacje o jakości wody 1085
Zaopatrzenie w ciepło 1845
Działalność lobbingowa 4200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7355
Statystyka 6207
Rejestr zmian 1437571
Instrukcja korzystania z BIP 6860
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 21069
Redakcja Biuletynu 8376

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 1618
Komunikaty 616626
Zamówienia publiczne 687804
Plan zamówień publicznych 17521
Zapytania cenowe 216593
Informacje o naborze 800725
Powszechny Spis Rolny 2020 951
Deklaracja dostępność 415
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 305
« powrót do poprzedniej strony