ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 70303
Władze miasta 20709
Burmistrz 2
Prezentacja 15694
Kompetencje 5962
Współdziałanie Burmistrza 2446
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 16716
Kompetencje 3190
Sekretarz 5
Prezentacja 14557
Kompetencje 2927
Skarbnik 3784
Prezentacja 9615
Kompetencje 2778
Zarządzenia Burmistrza 10769
2002 3432
2003 4435
2004 3829
2005 3984
2006 3344
2007 3644
2008 9551
2009 6259
2010 18317
2011 5671
2012 6155
2013 7837
2014 8141
2015 10850
2016 5800
2017 2495
2018 1225
2019 1508
Regulamin organizacyjny 14769
Schemat organizacyjny 11619
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3109
Wydziały 38632
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 31209
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6602
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 21496
Biuro Rady Miasta 12078
Wydział Finansowy 21326
Wydział Inwestycyjny 1447
Wydział Techniczno - Komunalny 26628
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 13109
Wydział Spraw Obywatelskich 26258
Urząd Stanu Cywilnego 20074
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 953
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 10209
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 13346
Straż Miejska 25060
Monitoring wizyjny 296
Audytor wewnętrzny 7940
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2601
Wzory dokumentów elektronicznych​ 1201
Rejestry, ewidencje 9022
Audyt wewnętrzny 15984
Kodeks etyczny 3249
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4839
Jednostki organizacyjne 31669
Bartoszycki Dom Kultury 8323
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 9392
Miejska Biblioteka Publiczna 9568
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34674
Zakład Usług Komunalnych 13840
Zespół Administracyjny Oświaty 25388
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9986
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5884
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7293
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5859
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6613
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7725
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8199
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6678
Rada Miasta 2
Skład osobowy 34701
Komisje 9582
Kluby Radnych 7037
Dyżury Radnych 3980
Imienne wykazy głosowań radnych 2113
Transmisja obrad Rady Miasta 1543
Retransmisje obrad Rady Miasta 6525
Interpelacje i zapytania 5259
Akty prawne 731467
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4186
Akty prawa miejscowego 9608
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 20495
Budżet 64996
Podatki i opłaty lokalne 54726
Majątek samorządu 3943
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 823
Spółki Handlowe 14026
Sprawozdania 3141
Procedury załatwiania spraw 226819
Zamówienia publiczne 340532
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 42547
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6869
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4461
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 15002
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 7139
Nieruchomości 36925
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23968
Zbycie w trybie przetargu 140064
Zbycie w trybie bezprzetargowym 156046
Ogłoszenia o przetargach 177601
Oświadczenia majątkowe 33418
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 9997
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 9446
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 16025
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 13703
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 26668
Kontrole 16895
Wybory 8994
Parlamentarne 2011 6578
Parlamentarne 2015 2946
Parlamentarne 2019 700
Parlament Europejski 2014 2664
Parlament Europejski 2019 1506
Prezydenckie 2015 4376
Samorządowe 2018 1549
Samorządowe 2014 18304
Petycje 19320
Zagospodarowanie przestrzenne 46895
Organizacje pozarządowe 9726
Konsultacje społeczne 12670
Otwarte konkursy ofert 91055
Oferty pozakonkursowe 8168
Program Współpracy 10653
Rejestr Instytucji Kultury 6282
Działalność lobbingowa 3076
Ochrona środowiska 18451
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 12300
Informacje dotyczące azbestu 25394
Plany, programy, raporty 19998
Gospodarka odpadami 16336
Oceny oddziaływania na środowisko 17702
Rejestr Informacji o Środowisku 323050
Gminna Ewidencja Zabytków 6806
RODO 1399
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 559
Taryfa 207
Informacje o jakości wody 227
Zaopatrzenie w ciepło 441

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 6470
Statystyka 5128
Rejestr zmian 903820
Instrukcja korzystania z BIP 5114
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 17909
Redakcja Biuletynu 7207

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 463084
Zamówienia publiczne 549838
Plan zamówień publicznych 12406
Zapytania cenowe 188505
Informacje o naborze 638238
« powrót do poprzedniej strony