ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 75418
Władze miasta 22140
Burmistrz 2
Prezentacja 16636
Kompetencje 6489
Współdziałanie Burmistrza 2536
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 17632
Kompetencje 3500
Sekretarz 5
Prezentacja 15316
Kompetencje 3101
Skarbnik 3784
Prezentacja 10079
Kompetencje 2924
Zarządzenia Burmistrza 11730
2002 3822
2003 4891
2004 4049
2005 4382
2006 3706
2007 4006
2008 10275
2009 6695
2010 19285
2011 6243
2012 6721
2013 8463
2014 8810
2015 12546
2016 6383
2017 3078
2018 2087
2019 2395
2020 287
Regulamin organizacyjny 15651
Schemat organizacyjny 12667
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3557
Wydziały 42125
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 33576
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 7184
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 23108
Biuro Rady Miasta 12855
Wydział Finansowy 22818
Wydział Inwestycyjny 2184
Wydział Techniczno - Komunalny 29061
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 14975
Wydział Spraw Obywatelskich 27871
Urząd Stanu Cywilnego 21759
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1348
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 10955
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 14449
Straż Miejska 26649
Monitoring wizyjny 518
Audytor wewnętrzny 8542
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3338
Wzory dokumentów elektronicznych​ 3520
Rejestry, ewidencje 9705
Audyt wewnętrzny 18808
Kodeks etyczny 3579
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 5570
Jednostki organizacyjne 33296
Bartoszycki Dom Kultury 9133
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 10217
Miejska Biblioteka Publiczna 10312
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 37615
Zakład Usług Komunalnych 14815
Zespół Administracyjny Oświaty 27772
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 10960
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 6623
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7821
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 6409
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 7219
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8392
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8802
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 7285
Rada Miasta 2
Skład osobowy 37095
Komisje 10678
Kluby Radnych 7562
Dyżury Radnych 4594
Imienne wykazy głosowań radnych 3027
Retransmisje obrad Rady Miasta 12856
Interpelacje i zapytania 8614
Akty prawne 812454
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4551
Akty prawa miejscowego 10331
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 21669
Budżet 72958
Podatki i opłaty lokalne 60173
Majątek samorządu 4233
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 1479
Spółki Handlowe 14903
Sprawozdania 3440
Procedury załatwiania spraw 233398
Wnioski 101
Zamówienia publiczne 382890
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 45369
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 7404
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5210
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 15745
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 8051
Oświadczenia majątkowe 35292
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 14337
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 11015
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 17605
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 14404
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28124
Nieruchomości 38455
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24865
Zbycie w trybie przetargu 150389
Zbycie w trybie bezprzetargowym 179498
Ogłoszenia o przetargach 189254
Kontrole 18252
Wybory 9834
Parlamentarne 2011 6943
Parlamentarne 2015 3303
Parlamentarne 2019 1058
Parlament Europejski 2014 2974
Parlament Europejski 2019 2236
Prezydenckie 2015 4893
Samorządowe 2014 19844
Samorządowe 2018 2355
Prezydenckie 2020 295
Petycje 23012
Zagospodarowanie przestrzenne 49367
Rejestr Instytucji Kultury 7049
Organizacje pozarządowe 10651
Konsultacje społeczne 14534
Otwarte konkursy ofert 102266
Oferty pozakonkursowe 10635
Program Współpracy 12098
Ochrona środowiska 19521
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 13637
Informacje dotyczące azbestu 26845
Plany, programy, raporty 23947
Gospodarka odpadami 17751
Oceny oddziaływania na środowisko 19416
Rejestr Informacji o Środowisku 379757
Gminna Ewidencja Zabytków 7847
RODO 2006
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1212
Taryfa 451
Informacje o jakości wody 603
Zaopatrzenie w ciepło 1118
Działalność lobbingowa 3535

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 6920
Statystyka 5599
Rejestr zmian 1071861
Instrukcja korzystania z BIP 5891
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 19203
Redakcja Biuletynu 7745

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 226
Komunikaty 504443
Zamówienia publiczne 587525
Plan zamówień publicznych 14339
Zapytania cenowe 198168
Informacje o naborze 705745
« powrót do poprzedniej strony