ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 86
Informacje ogólne 45489
Władze miasta 13676
Burmistrz 1
Prezentacja 12050
Kompetencje 3423
Współdziałanie Burmistrza 1911
Zastępca Burmistrza 1
Prezentacja 13137
Kompetencje 2183
Sekretarz 5
Prezentacja 11379
Kompetencje 2038
Skarbnik 3783
Prezentacja 7291
Kompetencje 1859
Zarządzenia Burmistrza 5906
2002 2126
2003 1958
2004 1928
2005 1980
2006 1665
2007 1961
2008 4066
2009 2905
2010 5866
2011 2402
2012 2820
2013 3522
2014 4585
2015 4021
2016 1076
2017 353
Regulamin organizacyjny 10485
Schemat organizacyjny 7191
Regulamin udzielania zamówień publicznych 1524
Wydziały 23271
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 19926
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 3598
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 14569
Biuro Rady Miasta 7776
Wydział Finansowy 12950
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 17028
Referat ds. Ochrony Środowiska 5325
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 5602
Wydział Spraw Obywatelskich 18104
Urząd Stanu Cywilnego 12923
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 8845
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 6117
Straż Miejska 16680
Audytor wewnętrzny 4392
Rejestry, ewidencje 5462
Audyt wewnętrzny 7937
Kodeks etyczny 1727
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 1817
Jednostki organizacyjne 23451
Bartoszycki Dom Kultury 5475
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 5237
Miejska Biblioteka Publiczna 5984
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22559
Zakład Usług Komunalnych 8919
Zespół Administracyjny Oświaty 14546
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 5327
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 2842
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 4009
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 3151
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 2710
Przedszkole Publiczne nr 2 3778
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 4203
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4438
Przedszkole Publiczne nr 9 3485
Rada Miasta 0
Skład osobowy 21981
Komisje 4972
Kluby Radnych 4046
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 415
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 404
Klub Radnych Niezależni 761
Dyżury Radnych 1753
Akty prawne 394942
Wyszukiwarka 1525
Archiwum 2737
Akty prawa miejscowego 6271
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 15350
Budżet 31966
Podatki i opłaty lokalne 32731
Majątek samorządu 2533
Spółki Handlowe 10197
Sprawozdania 1616
Procedury załatwiania spraw 161437
Departamenty / Stanowiska 46174
Sprawy 88402
Zamówienia publiczne 178974
Zamówienia publiczne aktualne 18839
Zamówienia publiczne w toku 2645
Zamówienia publiczne archiwalne 1511
Wyniki zamówień publicznych 1845
Wyniki innych postępowa 921
Strategie, plany, raporty, opracowania 30473
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 4670
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 1587
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 11536
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2732
Nieruchomości 29872
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 19437
Zbycie w trybie przetargu 98356
Zbycie w trybie bezprzetargowym 80971
Ogłoszenia o przetargach 127717
Oświadczenia majątkowe 21633
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1950
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 9056
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 19150
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 13902
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6567
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 8122
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 15628
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7329
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6273
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4942
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4607
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3456
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3557
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 3866
Kontrole 12058
Petycje 3891
Wybory 4606
Parlamentarne 2011 4183
Parlament Europejski 2014 1588
Samorządowe 2014 11256
Prezydenckie 2015 2291
Parlamentarne 2015 1602
Ochrona środowiska 13146
System Informacji o Środowisku 0
System Gospodarki Odpadami 6059
Informacje dotyczące azbestu 7721
Plany, programy, raporty 10681
Gospodarka odpadami 10645
Oceny oddziaływania na środowisko 8846
Rejestr Informacji o Środowisku 121759
Zagospodarowanie przestrzenne 34444
Organizacje pozarządowe 6485
Konsultacje społeczne 4398
Otwarte konkursy ofert 40995
Oferty pozakonkursowe 4439
Program Współpracy 4265
Rejestr Instytucji Kultury 3979
Działalność lobbingowa 1511
Gminna Ewidencja Zabytków 1786

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 8
Mapa serwisu 3844
Statystyka 4063
Rejestr zmian 497219
Instrukcja korzystania z BIP 2946
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 13090
Redakcja Biuletynu 5622

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 270384
Zamówienia publiczne 358639
Plan zamówień publicznych 2817
Zapytania cenowe 138772
Informacje o naborze 398203

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce