ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 67316
Władze miasta 19755
Burmistrz 2
Prezentacja 15205
Kompetencje 5711
Współdziałanie Burmistrza 2408
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 16109
Kompetencje 3068
Sekretarz 5
Prezentacja 14172
Kompetencje 2846
Skarbnik 3784
Prezentacja 9339
Kompetencje 2701
Zarządzenia Burmistrza 10259
2002 3269
2003 4246
2004 3679
2005 3805
2006 3200
2007 3494
2008 9223
2009 5992
2010 17684
2011 5431
2012 5920
2013 7446
2014 7821
2015 10218
2016 5460
2017 2095
2018 860
2019 1076
Regulamin organizacyjny 14365
Schemat organizacyjny 11008
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2935
Wydziały 36873
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 29790
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6202
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 20532
Biuro Rady Miasta 11606
Wydział Finansowy 20529
Wydział Inwestycyjny 1012
Wydział Techniczno - Komunalny 25389
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 12262
Wydział Spraw Obywatelskich 25322
Urząd Stanu Cywilnego 19313
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 722
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 9759
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 12785
Straż Miejska 24282
Monitoring wizyjny 175
Audytor wewnętrzny 7614
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2236
Wzory dokumentów elektronicznych​ 834
Rejestry, ewidencje 8595
Audyt wewnętrzny 15308
Kodeks etyczny 3082
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4398
Jednostki organizacyjne 30769
Bartoszycki Dom Kultury 7869
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8874
Miejska Biblioteka Publiczna 9144
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 33157
Zakład Usług Komunalnych 13267
Zespół Administracyjny Oświaty 23896
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9356
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5428
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 6979
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5547
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 4366
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6302
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7337
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7857
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6342
Rada Miasta 2
Skład osobowy 33046
Komisje 9005
Kluby Radnych 6682
Dyżury Radnych 3637
Imienne wykazy głosowań radnych 1591
Retransmisje obrad Rady Miasta 4582
Interpelacje i zapytania 3732
Akty prawne 694163
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3968
Akty prawa miejscowego 9211
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 19939
Budżet 61692
Podatki i opłaty lokalne 52748
Majątek samorządu 3794
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 469
Spółki Handlowe 13505
Sprawozdania 3015
Procedury załatwiania spraw 222120
Zamówienia publiczne 318591
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 41299
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6603
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4072
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14596
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6730
Nieruchomości 36139
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23478
Zbycie w trybie przetargu 135502
Zbycie w trybie bezprzetargowym 146321
Ogłoszenia o przetargach 172213
Oświadczenia majątkowe 32145
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 7988
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 8644
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 15215
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 13257
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 26010
Kontrole 16315
Wybory 8215
Parlamentarne 2011 6399
Parlament Europejski 2014 2534
Samorządowe 2014 17598
Prezydenckie 2015 4161
Parlamentarne 2015 2785
Samorządowe 2018 1078
Europarlament 2019 1134
Petycje 17006
Zagospodarowanie przestrzenne 45392
Organizacje pozarządowe 9360
Konsultacje społeczne 11738
Otwarte konkursy ofert 86188
Oferty pozakonkursowe 7790
Program Współpracy 9957
Rejestr Instytucji Kultury 5945
Działalność lobbingowa 2840
Ochrona środowiska 17786
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 11735
Informacje dotyczące azbestu 24856
Plany, programy, raporty 19032
Gospodarka odpadami 15722
Oceny oddziaływania na środowisko 16616
Rejestr Informacji o Środowisku 291987
Gminna Ewidencja Zabytków 6212
RODO 1106
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 226
Taryfa 105
Informacje o jakości wody 119
Zaopatrzenie w ciepło 169

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6299
Statystyka 4984
Rejestr zmian 815731
Instrukcja korzystania z BIP 4793
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 17297
Redakcja Biuletynu 7012

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 443517
Zamówienia publiczne 525976
Plan zamówień publicznych 11246
Zapytania cenowe 181509
Informacje o naborze 609219

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce