ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 65669
Władze miasta 19256
Burmistrz 2
Prezentacja 14939
Kompetencje 5563
Współdziałanie Burmistrza 2376
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 15840
Kompetencje 2997
Sekretarz 5
Prezentacja 13902
Kompetencje 2774
Skarbnik 3784
Prezentacja 9158
Kompetencje 2633
Zarządzenia Burmistrza 9942
2002 3174
2003 4141
2004 3594
2005 3698
2006 3121
2007 3412
2008 9019
2009 5895
2010 17523
2011 5271
2012 5796
2013 7257
2014 7606
2015 9776
2016 5215
2017 1803
2018 641
2019 747
Regulamin organizacyjny 14114
Schemat organizacyjny 10594
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2824
Wydziały 35742
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 28963
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 5968
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 19893
Biuro Rady Miasta 11330
Wydział Finansowy 19973
Wydział Inwestycyjny 778
Wydział Techniczno - Komunalny 24602
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 11775
Wydział Spraw Obywatelskich 24560
Urząd Stanu Cywilnego 18725
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 584
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 9461
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 12434
Straż Miejska 23624
Audytor wewnętrzny 7415
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2050
Wzory dokumentów elektronicznych​ 597
Rejestry, ewidencje 8388
Audyt wewnętrzny 14868
Kodeks etyczny 3004
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4141
Jednostki organizacyjne 30295
Bartoszycki Dom Kultury 7565
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8553
Miejska Biblioteka Publiczna 8901
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32172
Zakład Usług Komunalnych 12854
Zespół Administracyjny Oświaty 22939
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9060
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5148
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 6781
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5350
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 4232
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6130
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7113
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7596
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6133
Rada Miasta 2
Skład osobowy 32187
Komisje 8723
Kluby Radnych 6513
Dyżury Radnych 3429
Imienne wykazy głosowań radnych 1378
Retransmisje obrad Rady Miasta 3673
Interpelacje i zapytania 3139
Akty prawne 668190
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3876
Akty prawa miejscowego 9040
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 19614
Budżet 60528
Podatki i opłaty lokalne 51452
Majątek samorządu 3691
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 294
Spółki Handlowe 13212
Sprawozdania 2927
Procedury załatwiania spraw 219212
Zamówienia publiczne 305677
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 40370
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6422
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3783
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14378
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6353
Nieruchomości 35699
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23185
Zbycie w trybie przetargu 132928
Zbycie w trybie bezprzetargowym 139307
Ogłoszenia o przetargach 168955
Oświadczenia majątkowe 31360
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 7039
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 8083
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 14571
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 12977
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 25567
Kontrole 15925
Wybory 8008
Parlamentarne 2011 6321
Parlament Europejski 2014 2446
Samorządowe 2014 17137
Prezydenckie 2015 4017
Parlamentarne 2015 2694
Samorządowe 2018 856
Europarlament 2019 982
Petycje 15400
Zagospodarowanie przestrzenne 44287
Organizacje pozarządowe 9150
Konsultacje społeczne 11179
Otwarte konkursy ofert 82968
Oferty pozakonkursowe 7547
Program Współpracy 9546
Rejestr Instytucji Kultury 5760
Działalność lobbingowa 2743
Ochrona środowiska 17429
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 11465
Informacje dotyczące azbestu 24496
Plany, programy, raporty 18344
Gospodarka odpadami 15379
Oceny oddziaływania na środowisko 15935
Rejestr Informacji o Środowisku 275845
Gminna Ewidencja Zabytków 5838
RODO 918
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 59
Taryfa 28
Informacje o jakości wody 34
Zaopatrzenie w ciepło 39

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6209
Statystyka 4920
Rejestr zmian 765708
Instrukcja korzystania z BIP 4621
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 16933
Redakcja Biuletynu 6926

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 432042
Zamówienia publiczne 512313
Plan zamówień publicznych 10476
Zapytania cenowe 177628
Informacje o naborze 592298

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce