ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 60655
Władze miasta 17606
Burmistrz 2
Prezentacja 14128
Kompetencje 5140
Współdziałanie Burmistrza 2293
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 14922
Kompetencje 2814
Sekretarz 5
Prezentacja 13154
Kompetencje 2613
Skarbnik 3784
Prezentacja 8690
Kompetencje 2449
Zarządzenia Burmistrza 8980
2002 2914
2003 3860
2004 3373
2005 3438
2006 2910
2007 3197
2008 8299
2009 5472
2010 15483
2011 4880
2012 5398
2013 6815
2014 6999
2015 8566
2016 4622
2017 1236
Regulamin organizacyjny 13287
Schemat organizacyjny 9440
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2589
Wydziały 30612
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 25549
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 5107
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 18021
Biuro Rady Miasta 10204
Wydział Finansowy 17961
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 21782
Referat ds. Ochrony Środowiska 8074
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 9258
Wydział Spraw Obywatelskich 22523
Urząd Stanu Cywilnego 16884
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 11030
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 7796
Straż Miejska 21369
Audytor wewnętrzny 6053
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1494
Wzory dokumentów elektronicznych​ 83
Rejestry, ewidencje 7777
Audyt wewnętrzny 13601
Kodeks etyczny 2822
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 3542
Jednostki organizacyjne 28812
Bartoszycki Dom Kultury 6982
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 7776
Miejska Biblioteka Publiczna 8169
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29704
Zakład Usług Komunalnych 11988
Zespół Administracyjny Oświaty 20762
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 8268
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 4476
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 5915
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 4835
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3926
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 5574
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 6401
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6913
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 5494
Rada Miasta 2
Skład osobowy 29414
Komisje 7600
Kluby Radnych 5861
Dyżury Radnych 2829
Imienne wykazy głosowań radnych 711
Retransmisje obrad Rady Miasta 1141
Interpelacje i zapytania 657
Akty prawne 599800
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3642
Akty prawa miejscowego 8375
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 18779
Budżet 54715
Podatki i opłaty lokalne 46473
Majątek samorządu 3401
Spółki Handlowe 12212
Sprawozdania 2593
Procedury załatwiania spraw 208425
Zamówienia publiczne 273052
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 37800
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5936
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3159
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 13593
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5411
Nieruchomości 34488
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 22275
Zbycie w trybie przetargu 119655
Zbycie w trybie bezprzetargowym 115237
Ogłoszenia o przetargach 158319
Oświadczenia majątkowe 29172
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2787
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 6143
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 12739
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 12112
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 23905
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 18004
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8406
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 11634
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 20635
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 9572
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 8669
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6325
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6778
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5044
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 5341
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 5470
Kontrole 14719
Petycje 12295
Wybory 7295
Parlamentarne 2011 5248
Parlament Europejski 2014 2234
Samorządowe 2014 15187
Prezydenckie 2015 3415
Parlamentarne 2015 2462
Ochrona środowiska 16539
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 9915
Informacje dotyczące azbestu 23021
Plany, programy, raporty 15663
Gospodarka odpadami 13779
Oceny oddziaływania na środowisko 13761
Rejestr Informacji o Środowisku 226038
Zagospodarowanie przestrzenne 41754
Organizacje pozarządowe 8652
Konsultacje społeczne 9230
Otwarte konkursy ofert 72535
Oferty pozakonkursowe 6837
Program Współpracy 7461
Rejestr Instytucji Kultury 5313
Działalność lobbingowa 2505
Gminna Ewidencja Zabytków 4991
RODO 549

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 5988
Statystyka 4778
Rejestr zmian 662520
Instrukcja korzystania z BIP 4227
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 16088
Redakcja Biuletynu 6723

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 392779
Zamówienia publiczne 466634
Plan zamówień publicznych 8843
Zapytania cenowe 168231
Informacje o naborze 552574
Wybory samorządowe 2018 8106

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce