ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 86
Informacje ogólne 46642
Władze miasta 13930
Burmistrz 1
Prezentacja 12317
Kompetencje 3618
Współdziałanie Burmistrza 1951
Zastępca Burmistrza 1
Prezentacja 13319
Kompetencje 2277
Sekretarz 5
Prezentacja 11616
Kompetencje 2104
Skarbnik 3783
Prezentacja 7471
Kompetencje 1925
Zarządzenia Burmistrza 6154
2002 2218
2003 2132
2004 2078
2005 2080
2006 1762
2007 2066
2008 4338
2009 3075
2010 6433
2011 2574
2012 2962
2013 3728
2014 4733
2015 4384
2016 1384
2017 458
Regulamin organizacyjny 10679
Schemat organizacyjny 7405
Regulamin udzielania zamówień publicznych 1641
Wydziały 23843
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 20468
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 3745
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 14952
Biuro Rady Miasta 8044
Wydział Finansowy 13342
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 17540
Referat ds. Ochrony Środowiska 5569
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 5896
Wydział Spraw Obywatelskich 18502
Urząd Stanu Cywilnego 13336
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 9154
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 6304
Straż Miejska 17099
Audytor wewnętrzny 4559
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 180
Rejestry, ewidencje 5660
Audyt wewnętrzny 8378
Kodeks etyczny 1811
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 1978
Jednostki organizacyjne 24007
Bartoszycki Dom Kultury 5695
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 5580
Miejska Biblioteka Publiczna 6260
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23425
Zakład Usług Komunalnych 9305
Zespół Administracyjny Oświaty 15250
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 5672
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 3047
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 4201
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 3374
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 2856
Przedszkole Publiczne nr 2 3942
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 4425
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4655
Przedszkole Publiczne nr 9 3688
Rada Miasta 0
Skład osobowy 22521
Komisje 5248
Kluby Radnych 4220
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 445
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 428
Klub Radnych Niezależni 839
Dyżury Radnych 1835
Akty prawne 414842
Wyszukiwarka 1525
Archiwum 2859
Akty prawa miejscowego 6567
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 15754
Budżet 33928
Podatki i opłaty lokalne 33921
Majątek samorządu 2660
Spółki Handlowe 10481
Sprawozdania 1718
Procedury załatwiania spraw 165909
Departamenty / Stanowiska 48624
Sprawy 94433
Zamówienia publiczne 189293
Zamówienia publiczne aktualne 18839
Zamówienia publiczne w toku 2645
Zamówienia publiczne archiwalne 1511
Wyniki zamówień publicznych 1845
Wyniki innych postępowa 921
Strategie, plany, raporty, opracowania 31392
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 4834
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 1755
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 11743
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3181
Nieruchomości 30431
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 19785
Zbycie w trybie przetargu 100545
Zbycie w trybie bezprzetargowym 83973
Ogłoszenia o przetargach 131643
Oświadczenia majątkowe 22521
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 3150
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 9457
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 19545
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 14249
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6756
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 8364
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 16058
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7482
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6479
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5069
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4809
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3597
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3728
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 4051
Kontrole 12397
Petycje 5230
Wybory 4823
Parlamentarne 2011 4303
Parlament Europejski 2014 1659
Samorządowe 2014 11667
Prezydenckie 2015 2401
Parlamentarne 2015 1700
Ochrona środowiska 13428
System Informacji o Środowisku 0
System Gospodarki Odpadami 6358
Informacje dotyczące azbestu 8026
Plany, programy, raporty 11157
Gospodarka odpadami 10943
Oceny oddziaływania na środowisko 9398
Rejestr Informacji o Środowisku 130371
Zagospodarowanie przestrzenne 35214
Organizacje pozarządowe 6708
Konsultacje społeczne 5110
Otwarte konkursy ofert 45316
Oferty pozakonkursowe 4804
Program Współpracy 4727
Rejestr Instytucji Kultury 4126
Działalność lobbingowa 1607
Gminna Ewidencja Zabytków 2145

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 8
Mapa serwisu 4020
Statystyka 4166
Rejestr zmian 509902
Instrukcja korzystania z BIP 3130
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 13447
Redakcja Biuletynu 5726

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 283418
Zamówienia publiczne 372900
Plan zamówień publicznych 3371
Zapytania cenowe 141642
Informacje o naborze 411920

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce