ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 63930
Władze miasta 18775
Burmistrz 2
Prezentacja 14645
Kompetencje 5409
Współdziałanie Burmistrza 2352
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 15605
Kompetencje 2945
Sekretarz 5
Prezentacja 13674
Kompetencje 2728
Skarbnik 3784
Prezentacja 9006
Kompetencje 2584
Zarządzenia Burmistrza 9645
2002 3093
2003 4061
2004 3521
2005 3617
2006 3059
2007 3351
2008 8791
2009 5739
2010 17021
2011 5116
2012 5663
2013 7104
2014 7386
2015 9396
2016 5008
2017 1598
2018 481
2019 485
Regulamin organizacyjny 13828
Schemat organizacyjny 10162
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2744
Wydziały 34630
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 27952
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 5732
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 19321
Biuro Rady Miasta 11002
Biuro Informacyjno – Prasowe 485
Wydział Finansowy 19360
Wydział Inwestycyjny 550
Wydział Techniczno - Komunalny 23800
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 11114
Wydział Spraw Obywatelskich 23874
Urząd Stanu Cywilnego 18171
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 468
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 9147
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 12048
Straż Miejska 22982
Audytor wewnętrzny 7172
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1862
Wzory dokumentów elektronicznych​ 426
Rejestry, ewidencje 8178
Audyt wewnętrzny 14365
Kodeks etyczny 2942
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 3976
Jednostki organizacyjne 29742
Bartoszycki Dom Kultury 7371
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8298
Miejska Biblioteka Publiczna 8641
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 31371
Zakład Usług Komunalnych 12551
Zespół Administracyjny Oświaty 22117
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 8757
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 4883
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 6540
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5166
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 4112
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 5941
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 6851
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7338
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 5954
Rada Miasta 2
Skład osobowy 31274
Komisje 8318
Kluby Radnych 6296
Dyżury Radnych 3149
Imienne wykazy głosowań radnych 1135
Retransmisje obrad Rady Miasta 2668
Interpelacje i zapytania 2439
Akty prawne 645564
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3795
Akty prawa miejscowego 8842
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 19256
Budżet 58025
Podatki i opłaty lokalne 49904
Majątek samorządu 3584
Spółki Handlowe 12993
Sprawozdania 2848
Procedury załatwiania spraw 214810
Zamówienia publiczne 289176
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 39362
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6292
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3548
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14090
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6006
Nieruchomości 35172
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 22879
Zbycie w trybie przetargu 125613
Zbycie w trybie bezprzetargowym 130307
Ogłoszenia o przetargach 164430
Oświadczenia majątkowe 30540
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 5458
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 7313
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 13957
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 12719
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 25033
Kontrole 15543
Petycje 14419
Wybory 7660
Parlamentarne 2011 6193
Parlament Europejski 2014 2360
Samorządowe 2014 16624
Prezydenckie 2015 3875
Parlamentarne 2015 2601
Samorządowe 2018 590
Europarlament 2019 672
Ochrona środowiska 17063
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 10971
Informacje dotyczące azbestu 24074
Plany, programy, raporty 17587
Gospodarka odpadami 14845
Oceny oddziaływania na środowisko 15316
Rejestr Informacji o Środowisku 255818
Zagospodarowanie przestrzenne 43168
Organizacje pozarządowe 8949
Konsultacje społeczne 10505
Otwarte konkursy ofert 79263
Oferty pozakonkursowe 7296
Program Współpracy 9015
Rejestr Instytucji Kultury 5565
Działalność lobbingowa 2656
Gminna Ewidencja Zabytków 5482
RODO 766

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6125
Statystyka 4862
Rejestr zmian 720057
Instrukcja korzystania z BIP 4485
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 16596
Redakcja Biuletynu 6844

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 416835
Zamówienia publiczne 486826
Plan zamówień publicznych 9773
Zapytania cenowe 173338
Informacje o naborze 575380

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce