Statystyka - Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 55184
Władze miasta 15973
Burmistrz 2
Prezentacja 13315
Kompetencje 4725
Współdziałanie Burmistrza 2183
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 14198
Kompetencje 2653
Sekretarz 5
Prezentacja 12462
Kompetencje 2444
Skarbnik 3784
Prezentacja 8145
Kompetencje 2255
Zarządzenia Burmistrza 7949
2002 2694
2003 3645
2004 3181
2005 3251
2006 2768
2007 3059
2008 7911
2009 5180
2010 14588
2011 4628
2012 5142
2013 6504
2014 6585
2015 7829
2016 4160
2017 944
Regulamin organizacyjny 12432
Schemat organizacyjny 8619
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2349
Wydziały 27520
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 23458
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 4476
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 16806
Biuro Rady Miasta 9265
Wydział Finansowy 16133
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 19992
Referat ds. Ochrony Środowiska 6988
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 7747
Wydział Spraw Obywatelskich 21045
Urząd Stanu Cywilnego 15631
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 10228
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 7181
Straż Miejska 19734
Audytor wewnętrzny 5450
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 954
Rejestry, ewidencje 7067
Audyt wewnętrzny 11984
Kodeks etyczny 2586
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 3096
Jednostki organizacyjne 27028
Bartoszycki Dom Kultury 6529
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 6997
Miejska Biblioteka Publiczna 7603
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27357
Zakład Usług Komunalnych 10862
Zespół Administracyjny Oświaty 18636
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 7206
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 3783
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 5170
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 4240
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3602
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 4914
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 5684
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6102
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 4833
Rada Miasta 1
Skład osobowy 25354
Komisje 6432
Kluby Radnych 4957
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 628
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 562
Klub Radnych Niezależni 1261
Dyżury Radnych 2319
Akty prawne 541156
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3367
Akty prawa miejscowego 7758
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 17453
Budżet 48404
Podatki i opłaty lokalne 41461
Majątek samorządu 3134
Spółki Handlowe 11569
Sprawozdania 2258
Procedury załatwiania spraw 190804
Departamenty / Stanowiska 63836
Sprawy 120172
Zamówienia publiczne 244159
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 35541
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5574
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2675
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 13069
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4637
Nieruchomości 32669
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 21277
Zbycie w trybie przetargu 111204
Zbycie w trybie bezprzetargowym 100054
Ogłoszenia o przetargach 148918
Oświadczenia majątkowe 26118
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1469
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 9266
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 11019
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 22563
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 16872
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7865
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 10763
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 19402
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 8982
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 7982
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5946
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6242
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4548
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 4884
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 5025
Kontrole 13871
Petycje 9947
Wybory 6109
Parlamentarne 2011 4957
Parlament Europejski 2014 2063
Samorządowe 2014 13863
Prezydenckie 2015 3062
Parlamentarne 2015 2259
Ochrona środowiska 15369
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 8764
Informacje dotyczące azbestu 22196
Plany, programy, raporty 14010
Gospodarka odpadami 12862
Oceny oddziaływania na środowisko 12375
Rejestr Informacji o Środowisku 188612
Zagospodarowanie przestrzenne 39214
Organizacje pozarządowe 7858
Konsultacje społeczne 7701
Otwarte konkursy ofert 62957
Oferty pozakonkursowe 6320
Program Współpracy 6552
Rejestr Instytucji Kultury 4917
Działalność lobbingowa 2197
Gminna Ewidencja Zabytków 4005

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 5597
Statystyka 4564
Rejestr zmian 590988
Instrukcja korzystania z BIP 3880
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 15031
Redakcja Biuletynu 6425

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 356065
Zamówienia publiczne 432223
Plan zamówień publicznych 6360
Zapytania cenowe 157329
Informacje o naborze 506905

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce