ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 839
Informacje ogólne 53935
Władze miasta 15690
Burmistrz 2
Prezentacja 13138
Kompetencje 4593
Współdziałanie Burmistrza 2160
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 14060
Kompetencje 2617
Sekretarz 5
Prezentacja 12290
Kompetencje 2395
Skarbnik 3784
Prezentacja 8014
Kompetencje 2205
Zarządzenia Burmistrza 7691
2002 2642
2003 3590
2004 3131
2005 3191
2006 2721
2007 3010
2008 7800
2009 5079
2010 14295
2011 4548
2012 5057
2013 6389
2014 6479
2015 7623
2016 4032
2017 877
Regulamin organizacyjny 12157
Schemat organizacyjny 8452
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2285
Wydziały 26864
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 22914
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 4321
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 16448
Biuro Rady Miasta 9040
Wydział Finansowy 15680
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 19577
Referat ds. Ochrony Środowiska 6714
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 7363
Wydział Spraw Obywatelskich 20522
Urząd Stanu Cywilnego 15193
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 10036
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 7021
Straż Miejska 19338
Audytor wewnętrzny 5307
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 801
Rejestry, ewidencje 6879
Audyt wewnętrzny 11556
Kodeks etyczny 2503
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 2923
Jednostki organizacyjne 26532
Bartoszycki Dom Kultury 6406
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 6773
Miejska Biblioteka Publiczna 7442
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26748
Zakład Usług Komunalnych 10580
Zespół Administracyjny Oświaty 17998
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 7010
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 3636
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 5048
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 4130
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3502
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 4789
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 5467
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 5933
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 4691
Rada Miasta 1
Skład osobowy 24853
Komisje 6257
Kluby Radnych 4842
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 602
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 538
Klub Radnych Niezależni 1219
Dyżury Radnych 2247
Akty prawne 525756
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3306
Akty prawa miejscowego 7634
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 17240
Budżet 46584
Podatki i opłaty lokalne 40521
Majątek samorządu 3078
Spółki Handlowe 11375
Sprawozdania 2185
Procedury załatwiania spraw 185682
Departamenty / Stanowiska 61689
Sprawy 116776
Zamówienia publiczne 234741
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 34941
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5450
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2561
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 12930
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4438
Nieruchomości 32277
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 20998
Zbycie w trybie przetargu 109061
Zbycie w trybie bezprzetargowym 96927
Ogłoszenia o przetargach 146576
Oświadczenia majątkowe 25536
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 297
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 8555
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 10823
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 22255
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 16588
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7753
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 10517
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 19137
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 8858
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 7820
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5889
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6125
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4450
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 4777
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 4933
Kontrole 13633
Petycje 9356
Wybory 5937
Parlamentarne 2011 4861
Parlament Europejski 2014 2010
Samorządowe 2014 13505
Prezydenckie 2015 2974
Parlamentarne 2015 2188
Ochrona środowiska 15133
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 8442
Informacje dotyczące azbestu 21315
Plany, programy, raporty 13642
Gospodarka odpadami 12660
Oceny oddziaływania na środowisko 12014
Rejestr Informacji o Środowisku 179353
Zagospodarowanie przestrzenne 38224
Organizacje pozarządowe 7703
Konsultacje społeczne 7389
Otwarte konkursy ofert 60586
Oferty pozakonkursowe 6150
Program Współpracy 6341
Rejestr Instytucji Kultury 4791
Działalność lobbingowa 2126
Gminna Ewidencja Zabytków 3638

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 5443
Statystyka 4513
Rejestr zmian 575328
Instrukcja korzystania z BIP 3760
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 14830
Redakcja Biuletynu 6359

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 347615
Zamówienia publiczne 423769
Plan zamówień publicznych 5738
Zapytania cenowe 154288
Informacje o naborze 491484

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce