Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 75987
Władze miasta 22278
Burmistrz 2
Prezentacja 16767
Kompetencje 6604
Współdziałanie Burmistrza 2548
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 17702
Kompetencje 3541
Sekretarz 5
Prezentacja 15424
Kompetencje 3125
Skarbnik 3784
Prezentacja 10129
Kompetencje 2945
Zarządzenia Burmistrza 11913
2002 3882
2003 4959
2004 4086
2005 4438
2006 3754
2007 4052
2008 10432
2009 6764
2010 19399
2011 6306
2012 6781
2013 8530
2014 8934
2015 12997
2016 6452
2017 3142
2018 2149
2019 2505
2020 338
Regulamin organizacyjny 15800
Schemat organizacyjny 12849
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3601
Wydziały 42484
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 34104
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 7231
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 23348
Biuro Rady Miasta 12977
Wydział Finansowy 23086
Wydział Inwestycyjny 2226
Wydział Techniczno - Komunalny 29294
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 15260
Wydział Spraw Obywatelskich 28014
Urząd Stanu Cywilnego 21969
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1386
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 11020
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 14605
Straż Miejska 26973
Monitoring wizyjny 533
Audytor wewnętrzny 8635
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3425
Wzory dokumentów elektronicznych​ 3604
Rejestry, ewidencje 9826
Audyt wewnętrzny 18985
Kodeks etyczny 3611
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 5733
Jednostki organizacyjne 33471
Bartoszycki Dom Kultury 9232
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 10336
Miejska Biblioteka Publiczna 10404
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 38080
Zakład Usług Komunalnych 14901
Zespół Administracyjny Oświaty 28039
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 11059
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 6721
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7869
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 6478
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 7279
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 8477
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8911
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 7365
Rada Miasta 2
Skład osobowy 37348
Komisje 10876
Kluby Radnych 7650
Dyżury Radnych 4660
Imienne wykazy głosowań radnych 3172
Retransmisje obrad Rady Miasta 13281
Interpelacje i zapytania 8898
Akty prawne 821293
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4571
Akty prawa miejscowego 10396
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 21775
Budżet 74058
Podatki i opłaty lokalne 60682
Majątek samorządu 4290
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 1529
Spółki Handlowe 15012
Sprawozdania 3482
Procedury załatwiania spraw 233907
Wnioski 254
Zamówienia publiczne 388916
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 45758
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 7516
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5321
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 15878
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 8191
Oświadczenia majątkowe 35496
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 14505
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 11217
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 17877
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 14480
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 28337
Nieruchomości 38553
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24915
Zbycie w trybie przetargu 151515
Zbycie w trybie bezprzetargowym 183350
Ogłoszenia o przetargach 190658
Kontrole 18389
Wybory 9926
Parlamentarne 2011 7031
Parlamentarne 2015 3352
Parlamentarne 2019 1148
Parlament Europejski 2014 3007
Parlament Europejski 2019 2331
Prezydenckie 2015 4974
Samorządowe 2014 20064
Samorządowe 2018 2485
Prezydenckie 2020 382
Petycje 23408
Zagospodarowanie przestrzenne 49614
Rejestr Instytucji Kultury 7146
Organizacje pozarządowe 10695
Konsultacje społeczne 14830
Otwarte konkursy ofert 103232
Oferty pozakonkursowe 10762
Program Współpracy 12318
Ochrona środowiska 19621
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 13892
Informacje dotyczące azbestu 27142
Plany, programy, raporty 24421
Gospodarka odpadami 17999
Oceny oddziaływania na środowisko 19750
Rejestr Informacji o Środowisku 387404
Gminna Ewidencja Zabytków 8018
RODO 2061
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1264
Taryfa 472
Informacje o jakości wody 630
Zaopatrzenie w ciepło 1163
Działalność lobbingowa 3577

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 6940
Statystyka 5615
Rejestr zmian 1085241
Instrukcja korzystania z BIP 5966
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 19338
Redakcja Biuletynu 7770

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 352
Komunikaty 509925
Zamówienia publiczne 594785
Plan zamówień publicznych 14483
Zapytania cenowe 199121
Informacje o naborze 712112