ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 86
Informacje ogólne 50504
Władze miasta 14804
Burmistrz 1
Prezentacja 12926
Kompetencje 4418
Współdziałanie Burmistrza 2126
Zastępca Burmistrza 1
Prezentacja 13868
Kompetencje 2551
Sekretarz 5
Prezentacja 12101
Kompetencje 2328
Skarbnik 3783
Prezentacja 7851
Kompetencje 2136
Zarządzenia Burmistrza 7146
2002 2543
2003 3262
2004 2888
2005 2924
2006 2493
2007 2795
2008 6975
2009 4360
2010 12038
2011 3914
2012 4547
2013 5744
2014 5877
2015 6554
2016 3445
2017 788
Regulamin organizacyjny 11652
Schemat organizacyjny 7988
Regulamin udzielania zamówień publicznych 1967
Wydziały 25958
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 22214
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 4163
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 16014
Biuro Rady Miasta 8770
Wydział Finansowy 15111
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 19077
Referat ds. Ochrony Środowiska 6439
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 6917
Wydział Spraw Obywatelskich 19913
Urząd Stanu Cywilnego 14752
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 9816
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 6826
Straż Miejska 18786
Audytor wewnętrzny 5134
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 594
Rejestry, ewidencje 6396
Audyt wewnętrzny 10685
Kodeks etyczny 2094
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 2490
Jednostki organizacyjne 26009
Bartoszycki Dom Kultury 6249
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 6480
Miejska Biblioteka Publiczna 7183
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25999
Zakład Usług Komunalnych 10250
Zespół Administracyjny Oświaty 17329
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 6654
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 3435
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 4792
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 3961
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3346
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 4602
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 5146
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 5625
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 4496
Rada Miasta 0
Skład osobowy 24281
Komisje 6045
Kluby Radnych 4696
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 578
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 511
Klub Radnych Niezależni 1145
Dyżury Radnych 2151
Akty prawne 483217
Wyszukiwarka 1525
Archiwum 3223
Akty prawa miejscowego 7418
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 16917
Budżet 43414
Podatki i opłaty lokalne 38960
Majątek samorządu 2994
Spółki Handlowe 11113
Sprawozdania 2092
Procedury załatwiania spraw 179515
Departamenty / Stanowiska 58157
Sprawy 111278
Zamówienia publiczne 218935
Zamówienia publiczne aktualne 18839
Zamówienia publiczne w toku 2645
Zamówienia publiczne archiwalne 1511
Wyniki zamówień publicznych 1845
Wyniki innych postępowa 921
Strategie, plany, raporty, opracowania 33953
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5298
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2394
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 12677
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4176
Nieruchomości 31845
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 20736
Zbycie w trybie przetargu 106433
Zbycie w trybie bezprzetargowym 93136
Ogłoszenia o przetargach 142900
Oświadczenia majątkowe 24498
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 6776
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 10317
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 21051
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 15722
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7400
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 9724
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 17813
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 8370
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 7299
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5552
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5607
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4088
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 4418
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 4581
Kontrole 13321
Petycje 8641
Wybory 5522
Parlamentarne 2011 4735
Parlament Europejski 2014 1926
Samorządowe 2014 13024
Prezydenckie 2015 2831
Parlamentarne 2015 2101
Ochrona środowiska 14794
System Informacji o Środowisku 0
System Gospodarki Odpadami 7989
Informacje dotyczące azbestu 9211
Plany, programy, raporty 13022
Gospodarka odpadami 12257
Oceny oddziaływania na środowisko 11436
Rejestr Informacji o Środowisku 162460
Zagospodarowanie przestrzenne 37408
Organizacje pozarządowe 7487
Konsultacje społeczne 6910
Otwarte konkursy ofert 55891
Oferty pozakonkursowe 5889
Program Współpracy 5961
Rejestr Instytucji Kultury 4592
Działalność lobbingowa 1973
Gminna Ewidencja Zabytków 3229

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 8
Mapa serwisu 4504
Statystyka 4440
Rejestr zmian 552994
Instrukcja korzystania z BIP 3597
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 14564
Redakcja Biuletynu 6060

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 331391
Zamówienia publiczne 409788
Plan zamówień publicznych 5099
Zapytania cenowe 150396
Informacje o naborze 472663

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce