Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 69247
Władze miasta 20293
Burmistrz 2
Prezentacja 15474
Kompetencje 5817
Współdziałanie Burmistrza 2430
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 16417
Kompetencje 3109
Sekretarz 5
Prezentacja 14386
Kompetencje 2877
Skarbnik 3784
Prezentacja 9498
Kompetencje 2734
Zarządzenia Burmistrza 10532
2002 3333
2003 4327
2004 3737
2005 3881
2006 3249
2007 3551
2008 9359
2009 6126
2010 18150
2011 5544
2012 6028
2013 7646
2014 7970
2015 10568
2016 5614
2017 2238
2018 968
2019 1263
Regulamin organizacyjny 14610
Schemat organizacyjny 11360
Regulamin udzielania zamówień publicznych 3044
Wydziały 37956
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 30681
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 6456
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 21114
Biuro Rady Miasta 11890
Wydział Finansowy 21026
Wydział Inwestycyjny 1286
Wydział Techniczno - Komunalny 26144
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 12831
Wydział Spraw Obywatelskich 25956
Urząd Stanu Cywilnego 19813
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 855
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 10019
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 13134
Straż Miejska 24749
Monitoring wizyjny 245
Audytor wewnętrzny 7805
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2462
Wzory dokumentów elektronicznych​ 1046
Rejestry, ewidencje 8865
Audyt wewnętrzny 15749
Kodeks etyczny 3200
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 4617
Jednostki organizacyjne 31357
Bartoszycki Dom Kultury 8147
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 9195
Miejska Biblioteka Publiczna 9377
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34022
Zakład Usług Komunalnych 13614
Zespół Administracyjny Oświaty 24851
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 9739
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 5708
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 7191
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 5754
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 6502
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 7590
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8060
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 6547
Rada Miasta 2
Skład osobowy 34048
Komisje 9316
Kluby Radnych 6905
Dyżury Radnych 3827
Imienne wykazy głosowań radnych 1866
Retransmisje obrad Rady Miasta 5809
Interpelacje i zapytania 4691
Akty prawne 716814
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 4107
Akty prawa miejscowego 9464
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 20288
Budżet 63969
Podatki i opłaty lokalne 54013
Majątek samorządu 3875
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 677
Spółki Handlowe 13762
Sprawozdania 3091
Procedury załatwiania spraw 225704
Zamówienia publiczne 331168
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 42001
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 6773
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4309
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 14840
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 6993
Nieruchomości 36634
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 23778
Zbycie w trybie przetargu 138679
Zbycie w trybie bezprzetargowym 151672
Ogłoszenia o przetargach 175855
Oświadczenia majątkowe 32967
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 9441
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 9211
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 15797
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 13558
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 26466
Kontrole 16640
Wybory 8794
Parlamentarne 2011 6514
Parlamentarne 2015 2872
Parlamentarne 2019 598
Parlament Europejski 2014 2612
Parlament Europejski 2019 1342
Prezydenckie 2015 4283
Samorządowe 2018 1311
Samorządowe 2014 18026
Petycje 18417
Zagospodarowanie przestrzenne 46315
Organizacje pozarządowe 9577
Konsultacje społeczne 12248
Otwarte konkursy ofert 89468
Oferty pozakonkursowe 8001
Program Współpracy 10346
Rejestr Instytucji Kultury 6146
Działalność lobbingowa 2983
Ochrona środowiska 18153
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 12114
Informacje dotyczące azbestu 25111
Plany, programy, raporty 19590
Gospodarka odpadami 16142
Oceny oddziaływania na środowisko 17238
Rejestr Informacji o Środowisku 309852
Gminna Ewidencja Zabytków 6529
RODO 1284
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 405
Taryfa 152
Informacje o jakości wody 176
Zaopatrzenie w ciepło 325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 6414
Statystyka 5070
Rejestr zmian 876138
Instrukcja korzystania z BIP 4984
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 17658
Redakcja Biuletynu 7148

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 455968
Zamówienia publiczne 537499
Plan zamówień publicznych 12069
Zapytania cenowe 186364
Informacje o naborze 626197