ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 57983
Władze miasta 16889
Burmistrz 2
Prezentacja 13816
Kompetencje 4989
Współdziałanie Burmistrza 2262
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 14588
Kompetencje 2746
Sekretarz 5
Prezentacja 12837
Kompetencje 2545
Skarbnik 3784
Prezentacja 8468
Kompetencje 2373
Zarządzenia Burmistrza 8593
2002 2820
2003 3770
2004 3299
2005 3363
2006 2851
2007 3141
2008 8173
2009 5309
2010 15014
2011 4742
2012 5254
2013 6639
2014 6775
2015 8234
2016 4425
2017 1087
Regulamin organizacyjny 12876
Schemat organizacyjny 9022
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2479
Wydziały 28839
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24332
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 4798
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 17439
Biuro Rady Miasta 9778
Wydział Finansowy 17084
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 20864
Referat ds. Ochrony Środowiska 7545
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 8436
Wydział Spraw Obywatelskich 21866
Urząd Stanu Cywilnego 16337
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 10632
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 7484
Straż Miejska 20579
Audytor wewnętrzny 5749
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1209
Rejestry, ewidencje 7484
Audyt wewnętrzny 12921
Kodeks etyczny 2731
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 3330
Jednostki organizacyjne 28042
Bartoszycki Dom Kultury 6799
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 7479
Miejska Biblioteka Publiczna 7894
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 28693
Zakład Usług Komunalnych 11598
Zespół Administracyjny Oświaty 19881
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 7910
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 4222
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 5672
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 4626
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3796
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 5332
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 6150
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6634
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 5241
Rada Miasta 2
Skład osobowy 27803
Komisje 7067
Kluby Radnych 5437
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 735
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 681
Klub Radnych Niezależni 1477
Dyżury Radnych 2540
Imienne wykazy głosowań radnych 305
Retransmisje obrad Rady Miasta 340
Akty prawne 570709
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3533
Akty prawa miejscowego 8122
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 18081
Budżet 52199
Podatki i opłaty lokalne 43542
Majątek samorządu 3271
Spółki Handlowe 11922
Sprawozdania 2452
Procedury załatwiania spraw 200683
Departamenty / Stanowiska 67290
Sprawy 126903
Zamówienia publiczne 259918
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 36863
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5772
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2945
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 13317
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 5054
Nieruchomości 33775
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 21883
Zbycie w trybie przetargu 115737
Zbycie w trybie bezprzetargowym 105777
Ogłoszenia o przetargach 154017
Oświadczenia majątkowe 27971
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 576
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 4412
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 11923
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 11792
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 23415
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 17627
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 9344
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8221
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 11299
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 20031
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 8409
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6170
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6542
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4842
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 5173
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 5277
Kontrole 14331
Petycje 11320
Wybory 7032
Parlamentarne 2011 5111
Parlament Europejski 2014 2155
Samorządowe 2014 14638
Prezydenckie 2015 3264
Parlamentarne 2015 2376
Ochrona środowiska 15994
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 9351
Informacje dotyczące azbestu 22699
Plany, programy, raporty 14757
Gospodarka odpadami 13297
Oceny oddziaływania na środowisko 13047
Rejestr Informacji o Środowisku 205148
Zagospodarowanie przestrzenne 40665
Organizacje pozarządowe 8244
Konsultacje społeczne 8458
Otwarte konkursy ofert 67909
Oferty pozakonkursowe 6576
Program Współpracy 7014
Rejestr Instytucji Kultury 5135
Działalność lobbingowa 2386
Gminna Ewidencja Zabytków 4552
RODO 358

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 5885
Statystyka 4695
Rejestr zmian 615047
Instrukcja korzystania z BIP 4086
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 15546
Redakcja Biuletynu 6598

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 375802
Zamówienia publiczne 452433
Plan zamówień publicznych 7746
Zapytania cenowe 163744
Informacje o naborze 529132
Wybory samorządowe 2018 7284

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce