ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 86
Informacje ogólne 48426
Władze miasta 14316
Burmistrz 1
Prezentacja 12609
Kompetencje 4032
Współdziałanie Burmistrza 2047
Zastępca Burmistrza 1
Prezentacja 13594
Kompetencje 2424
Sekretarz 5
Prezentacja 11851
Kompetencje 2206
Skarbnik 3783
Prezentacja 7639
Kompetencje 2019
Zarządzenia Burmistrza 6640
2002 2395
2003 2756
2004 2508
2005 2504
2006 2128
2007 2459
2008 5701
2009 3674
2010 9150
2011 3297
2012 3758
2013 4757
2014 5226
2015 5252
2016 2522
2017 635
Regulamin organizacyjny 11180
Schemat organizacyjny 7720
Regulamin udzielania zamówień publicznych 1825
Wydziały 24937
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 21383
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 3945
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 15557
Biuro Rady Miasta 8395
Wydział Finansowy 14187
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 18415
Referat ds. Ochrony Środowiska 5965
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 6386
Wydział Spraw Obywatelskich 19219
Urząd Stanu Cywilnego 13988
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 9502
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 6572
Straż Miejska 17873
Audytor wewnętrzny 4830
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 385
Rejestry, ewidencje 6049
Audyt wewnętrzny 9683
Kodeks etyczny 1945
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 2287
Jednostki organizacyjne 25050
Bartoszycki Dom Kultury 5933
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 6018
Miejska Biblioteka Publiczna 6726
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24727
Zakład Usług Komunalnych 9782
Zespół Administracyjny Oświaty 16341
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 6188
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 3256
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 4530
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 3716
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3116
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 4253
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 4768
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 5114
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 4067
Rada Miasta 0
Skład osobowy 23351
Komisje 5649
Kluby Radnych 4470
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 527
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 472
Klub Radnych Niezależni 1020
Dyżury Radnych 2013
Akty prawne 450051
Wyszukiwarka 1525
Archiwum 3048
Akty prawa miejscowego 7064
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 16428
Budżet 38547
Podatki i opłaty lokalne 37016
Majątek samorządu 2858
Spółki Handlowe 10869
Sprawozdania 1902
Procedury załatwiania spraw 172750
Departamenty / Stanowiska 53700
Sprawy 103852
Zamówienia publiczne 203882
Zamówienia publiczne aktualne 18839
Zamówienia publiczne w toku 2645
Zamówienia publiczne archiwalne 1511
Wyniki zamówień publicznych 1845
Wyniki innych postępowa 921
Strategie, plany, raporty, opracowania 32717
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5061
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2115
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 12273
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 3772
Nieruchomości 31196
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 20385
Zbycie w trybie przetargu 103493
Zbycie w trybie bezprzetargowym 89192
Ogłoszenia o przetargach 138074
Oświadczenia majątkowe 23549
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 4852
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 9871
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 20326
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 14970
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7101
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 9100
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 17016
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7922
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6880
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5306
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5207
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3836
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 4101
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 4335
Kontrole 12923
Petycje 7201
Wybory 5177
Parlamentarne 2011 4539
Parlament Europejski 2014 1794
Samorządowe 2014 12396
Prezydenckie 2015 2634
Parlamentarne 2015 1931
Ochrona środowiska 14161
System Informacji o Środowisku 0
System Gospodarki Odpadami 7238
Informacje dotyczące azbestu 8680
Plany, programy, raporty 12169
Gospodarka odpadami 11683
Oceny oddziaływania na środowisko 10544
Rejestr Informacji o Środowisku 147269
Zagospodarowanie przestrzenne 36427
Organizacje pozarządowe 7093
Konsultacje społeczne 6252
Otwarte konkursy ofert 51994
Oferty pozakonkursowe 5477
Program Współpracy 5477
Rejestr Instytucji Kultury 4361
Działalność lobbingowa 1783
Gminna Ewidencja Zabytków 2698

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 8
Mapa serwisu 4271
Statystyka 4310
Rejestr zmian 533077
Instrukcja korzystania z BIP 3375
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 14070
Redakcja Biuletynu 5889

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 311239
Zamówienia publiczne 391141
Plan zamówień publicznych 4268
Zapytania cenowe 146144
Informacje o naborze 439853

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce