ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 56531
Władze miasta 16279
Burmistrz 2
Prezentacja 13535
Kompetencje 4842
Współdziałanie Burmistrza 2210
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 14348
Kompetencje 2688
Sekretarz 5
Prezentacja 12619
Kompetencje 2492
Skarbnik 3784
Prezentacja 8292
Kompetencje 2311
Zarządzenia Burmistrza 8225
2002 2734
2003 3687
2004 3230
2005 3298
2006 2802
2007 3095
2008 7990
2009 5233
2010 14810
2011 4666
2012 5202
2013 6540
2014 6652
2015 7964
2016 4249
2017 1003
Regulamin organizacyjny 12627
Schemat organizacyjny 8796
Regulamin udzielania zamówień publicznych 2392
Wydziały 28174
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 23904
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 4622
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 17102
Biuro Rady Miasta 9485
Wydział Finansowy 16575
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 20435
Referat ds. Ochrony Środowiska 7254
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 8083
Wydział Spraw Obywatelskich 21547
Urząd Stanu Cywilnego 16010
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 10405
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 7316
Straż Miejska 20172
Audytor wewnętrzny 5580
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1063
Rejestry, ewidencje 7282
Audyt wewnętrzny 12459
Kodeks etyczny 2655
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 3199
Jednostki organizacyjne 27522
Bartoszycki Dom Kultury 6658
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 7225
Miejska Biblioteka Publiczna 7731
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27915
Zakład Usług Komunalnych 11149
Zespół Administracyjny Oświaty 19245
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 7570
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 4021
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 5466
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 4430
Gimnazjum nr 2 im. Generała Józefa Bema 3697
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 5130
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 5916
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6424
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 5025
Rada Miasta 1
Skład osobowy 26066
Komisje 6638
Kluby Radnych 5097
Klub Radnych Platforma Obywatelska i Samorządowcy 657
Klub Radnych Bartoszyckie Porozumienie 598
Klub Radnych Niezależni 1318
Dyżury Radnych 2417
Akty prawne 552937
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 3440
Akty prawa miejscowego 7893
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 17735
Budżet 50220
Podatki i opłaty lokalne 42524
Majątek samorządu 3200
Spółki Handlowe 11704
Sprawozdania 2336
Procedury załatwiania spraw 196238
Departamenty / Stanowiska 65709
Sprawy 123657
Zamówienia publiczne 252653
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 36123
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 5632
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 2767
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 13149
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 4804
Nieruchomości 33185
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 21600
Zbycie w trybie przetargu 113453
Zbycie w trybie bezprzetargowym 103551
Ogłoszenia o przetargach 151616
Oświadczenia majątkowe 27041
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 3002
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 10880
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 11402
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 23051
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 17352
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8050
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 11103
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 19848
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 9171
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 8184
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6047
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6394
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4696
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 5028
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 5158
Kontrole 14068
Petycje 10474
Wybory 6548
Parlamentarne 2011 5037
Parlament Europejski 2014 2106
Samorządowe 2014 14210
Prezydenckie 2015 3152
Parlamentarne 2015 2309
Ochrona środowiska 15648
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 9079
Informacje dotyczące azbestu 22392
Plany, programy, raporty 14365
Gospodarka odpadami 13060
Oceny oddziaływania na środowisko 12660
Rejestr Informacji o Środowisku 197407
Zagospodarowanie przestrzenne 39995
Organizacje pozarządowe 8045
Konsultacje społeczne 7996
Otwarte konkursy ofert 65492
Oferty pozakonkursowe 6435
Program Współpracy 6749
Rejestr Instytucji Kultury 5019
Działalność lobbingowa 2277
Gminna Ewidencja Zabytków 4311
RODO 182

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 10
Mapa serwisu 5749
Statystyka 4621
Rejestr zmian 606822
Instrukcja korzystania z BIP 3969
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 15233
Redakcja Biuletynu 6501

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Komunikaty 365609
Zamówienia publiczne 442660
Plan zamówień publicznych 7026
Zapytania cenowe 160473
Informacje o naborze 520093
Wybory samorządowe 2018 3460

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce