ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2010/006Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2010/006

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. techniczno-inwestycyjnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Bartoszyce

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Zakład Gospodarki Odpadami

Data udostępnienia: 2010-10-13

Ogłoszono dnia: 2010-10-13 przez Krzysztof Borys

Termin składania dokumentów: 2010-10-29 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2010/006

Zlecający: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo i co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie budowlane i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
- Posiadanie właściwych uprawnień budowlanych,
- Znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- Biegła znajomość obsługi komputera,
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
- Dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków
b. Wymagania dodatkowe:
- Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
- Znajomość przepisów prawa dot. ochrony środowiska
- Dyspozycyjność,
- Komunikatywność,
- Umiejętność organizowania pracy własnej,
- Odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Nadzór nad prawidłową eksploatacja obiektów budowlanych ZGO Sp..z o.o.
- Nadzór nad inwestycjami obiektów budowlanych w ZGO Sp. z o.o.,
- Przygotowanie oraz nadzór nad organizowanymi przetargami na usługi publiczne ZGO, przygotowanie projektów umów dotyczących rozstrzygnięć w/w przetargów, nadzór nad ich realizacją,
- Przygotowywanie inwestycji na etapie postępowania przetargowego,
- Nadzór nad realizacją inwestycji i ich odbiór,
- Obsługa urządzeń biurowych.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia).
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Wskazane referencje dotychczasowego zatrudnienia.
8. Kwestionariusz osobowy.
9. Oświadczenie z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)” i podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2010-10-29 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs".
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
Ul. Bema 40 pok. 114
11-200 Bartoszyce

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu ZGO Sp. z o. o. w Bartoszycach.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony