ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania dokumentów
2020-12-22 14:00:00
Stanowisko
Kierownik Działu Pracy z Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania dokumentów
2020-12-14 12:00:00
Stanowisko
Referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania dokumentów
2020-10-23 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjno–biurowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miasta Bartoszyce
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania dokumentów
2020-10-26 15:00:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miasta Bartoszyce
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania dokumentów
2020-09-28 14:00:00
Stanowisko
Radca Prawny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania dokumentów
2020-09-14 15:00:00
Stanowisko
Referent ds. gospodarki komunalnej i instalacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Techniczno-Komunalny
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-07-14
Termin składania dokumentów
2020-07-27 12:00:00
Stanowisko
Kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Techniczno-Komunalny
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania dokumentów
2020-06-15 15:00:00
Stanowisko
Inspektor do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Techniczno-Komunalny
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-05-12
Termin składania dokumentów
2020-05-22 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania dokumentów
2020-03-03 13:00:00
Stanowisko
Aplikant w Straży Miejskiej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska

Nawigacja między stronami listy informacji