ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku przy ul. Boh. Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Treść ogłoszenia (PDF, 99.6 KiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 485.6 KiB)
  • Załączniki do SIWZ (ZIP, 7.1 MiB)